AKTUALNOŚCI

Oddaj swój głos w konsultacjach społecznych!

Powiat Świdnicki w Świdniku ogłosił konsultacje społeczne. Dotyczą przyszłych inwestycji drogowych na terenie powiatu świdnickiego. Zarząd Powiatu złoży do programu: „Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” wnioski o dofinansowanie na remonty dróg powiatowych.
– Powiat świdnicki może się starać o środki na remont dwóch dróg. Dofinansowanie na każdą z nich to nawet 5 mln zł.- informuje starosta Dariusz Kołodziejczyk.
Mieszkańcy powiatu mogą wskazać:
– Drogę powiatową nr 2133 L ul. Armii Krajowej w Świdniku
– Drogę powiatową nr 2103 L ul. Krępiecka w Świdniku
– Drogę powiatową nr 2133 L ul. Generała Maczka w Świdniku
– Drogę powiatową nr 2111 L Kawęczyn – Kozice
– Drogę powiatową nr 2108 L Lublin – Kalinówka
– Drogę powiatową nr 2119 L Biskupice – Trawniki
– Drogę powiatową nr 1812 L Trawniki – Ewopole
– Drogę powiatową nr 2122 L Rybczewice – Marysin
– Drogę powiatową nr 2100 L Łuszczów- Janowice
– Drogę powiatową nr 2023 L Mełgiew- Milejów
W jaki sposób można zagłosować?
Opinie można zgłaszać na formularzu dostępnym na ulotkach, które pojawią się na terenie powiatu świdnickiego. Ten należy złożyć do 12 kwietnia 2018 roku bezpośrednio w kancelarii Starostwa Powiatowego, przy ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik, do specjalnie przygotowanej urny. Swoje opinie można wyrazić również listownie, przesyłając je na adres świdnickiego starostwa. Zagłosować można na dwie drogi, zaznaczając je znakiem X.- Jestem zwolennikiem dialogu z mieszkańcami w sprawach inwestycji. Uważam, że tylko wsłuchując się w ich głos możemy dobrze im służyć. Chcemy, żeby mieszkańcy mogli wyrazić swoje zdanie również w tej sprawie. Nie ukrywamy, że w tym przypadku będzie to trudne, gdyż jest mało czasu. Termin składania wniosków do programu mija 15 kwietnia. Mimo tego postaramy się dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców- zapewnia Jakub Osina, członek zarządu powiatu.
Środki unijne od lat wspomagają realizację inwestycji drogowych powiatu świdnickiego. Dzięki nim udało się dotychczas zrealizować:
– Megaprojekt „wygodniej, szybciej, bezpieczniej” – rozbudowa drogi Gardzienice-Fajsławice. Koszt – 6,3 mln zł (na etapie przetargu)( Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego)
Realizacja pierwszego etapu przebudowy ul. Racławickiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Lotników Polskich do skrzyżowania z ul. Kosynierów. Po procedurze przetargowej – w trakcie realizacji.
– Przebudowę drogi Lublin-Mełgiew-Zakrzów. Koszt – 3 048 039,89 zł (dofinansowanie NPPDGiP tzw. „schetynówka”)
– Budowę chodników w Dominowie, Bystrzejowicach i Kawęczynie. Koszt – 92 923,74 zł + 679 918,90 zł (dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej)
– Przebudowę mostu w Gardzienicach. Koszt – 584 033,69 zł (dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej)
– Przebudowę mostu w Mełgwi. Koszt – 1 532 000,00 zł (dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej)
– Przebudowę drogi Wilczopole-Bystrzejowice. Koszt – 3 552 953,40 zł (dofinansowanie PROW- Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego) \
– Przebudowę drogi Minkowice-Wierzchowiska. Koszt – 3 834 466,33 zł (dofinansowanie NPPDGiP tzw. „schetynówka”).

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button