AKTUALNOŚCI

Unijne dofinansowanie dla szpitala w Świdniku

Dla mieszkańców powiatu świdnickiego to ważna informacja, gdyż Przychodnia Specjalistyczna SPZOZ Świdnik otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ok 850 000,00 zł.
W ramach projektu o łącznej wartości 1 mln zł przychodnia specjalistyczna zostanie dostosowana do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a wiele poradni zostanie doposażonych w niezbędny sprzęt medyczny – mówi Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego Leszek Czechowski.
W świdnickiej przychodni zostaną wykonane prace remontowo-budowlane związane z wymianą instalacji elektrycznej i zamontowaniem oświetlenia energooszczędnego, wymianą armatury sanitarnej czy podłóg. Odnowione zostaną ściany, a także montaż windy osobowej. W poradni położniczo-ginekologicznej zmianie ulegnie usytuowanie pomieszczeń, co będzie bardziej dogodne z punktu udzielania świadczeń oraz zakupiony zostanie sprzęt medyczny, m.in. aparat USG i aparat KTG. W poradni kardiologicznej/poradni diabetologicznej pojawi się echokardiograf z funkcją Doplera czy aparat EKG. Doposażona zostanie poradnia chirurgii ogólnej i poradnia chirurgii urazowo –ortopedycznej. Nowy stół zabiegowy, lampa zabiegowa i densytometr, czyli urządzenie, które pozwala sprawdzić gęstość kości, poprawią jakość świadczeń zdrowotnych. Ponadto, zakupiony zostanie mikroskop optyczny do poradni hematologicznej/poradni endokrynologicznej, a także urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń i lampa bakteriobójcza do poradni gruźlicy i chorób płuc. Specjalistyczny sprzęt sprawi, że diagnostyka chorób i schorzeń będzie jeszcze bardziej precyzyjna. Jak podkreśla Leszek Czechowski Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego, aparatura medyczna zdecydowanie poprawi jakość udzielanej pomocy, a prace remontowo-budowlane zwiększą komfort pacjentów i ułatwią dostęp osobom starszym i niepełnosprawnym do świadczonych usług. Poza tym, w najbliższym czasie SPZOZ w Świdniku oczekuje na wyniki oceny merytorycznej drugiego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WL na lata 2014-2020, dotyczącego prac remontowych budynku szpitala oraz zakupu sprzętu medycznego. Szacunkowy koszt inwestycji to ok 6 900 000,00 zł.

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Close