AKTUALNOŚCI

W gminie Rybczewice przypomną o zaległościach

Wójt Gminy w Rybczewicach informuje, że zamierza uruchomić bezpłatne powiadomienia SMS dla mieszkańców gminy wyłącznie w zakresie zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taką informację możemy znaleźć na stronie gminy Rybczewice.

Oświadczenia, wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem takiego powiadomienia, składać należy do 20 grudnia w Urzędzie Gminy. Uczestnictwo jest dobrowolne, a jego brak w zaproponowanej przez urząd formie nie zwalnia mieszkańców z obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry bez wezwania w następujących terminach:

– za I kwartał do 15 stycznia – za II kwartał do 15 kwietnia – za III kwartał do 15 lipca – za IV kwartał do 15 października

reklama reklama

Oświadczenie, które należy złoży w gminie:

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS dotyczących zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button