AKTUALNOŚCI

Wyróżnienie dla PUP w Świdniku!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku. Minister Marlena Maląg wyróżniła urząd za rok 2019 za uzyskanie efektywnych i skutecznych działań aktywizacyjnych, podejmowanych wobec osób bezrobotnych, z uwzględnieniem sytuacji na lokalnym rynku pracy w woj. lubelskim.

Warto zauważyć, że w 2018 roku w PUP zarejestrowanych było 2414 osób, a w 2019 r. – 2208. Stopa bezrobocia z roku na rok spadła więc z 9,1% do 8,4%.

Patrząc na okres od 2015 roku do 2019 można zaobserwować drastyczny wręcz spadek liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotni. Na koniec 2015 roku stopa bezrobocia w naszym powiecie wynosiła 14,4%, a cztery lata później już tylko 8,4%.

W ubiegłym roku zgłoszono 1250 wolnych miejsc pracy, wydano 1185 skierowań do pracy, 417 skierowań na staż, 33 skierowań na prace społecznie użyteczne, pozyskano również 44 nowych pracodawców.

Z takich form wsparcia skorzystało w 2019 r. 828 osób:

reklama reklama

Prace interwencyjne: Fundusz Pracy – 47 osób, RPO – 20 osób

Roboty publiczne: Fundusz Pracy – 44 osób, Program Regionalny Drogi-Mosty-Rzeki III – 22 osoby

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy: Fundusz Pracy – 4 osoby, RPO – 12 osób, PO-WER – 10 osób

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: Fundusz Pracy-3 osoby, (Program Regionalny Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości -11 osób, RPO – 10 osób, PO WER – 12 osób

Staże: Fundusz Pracy – 148 osób, Program specjalny- 5 osób, Program z rezerwy ARiMR – 3 osoby, RPO – 110 osób, PO WER – 100 osób

Prace użytecznie społeczne: Fundusz Pracy – 33 osób

Dofinansowanie do wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia: Fundusz Pracy – 9 osób

Bony zasiedleniowe: Fundusz Pracy – 12 osób, PO WER – 34 osoby

Bony szkoleniowe: Fundusz Pracy – 15 osób, PO WER – 20 osób

Szkolenia indywidualne: Fundusz Pracy – 19 osób, Program Regionalny Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości – 10 osób, RPO – 29 osób, PO WER – 72 osoby

Studia podyplomowe: Fundusz Pracy – 14 osób

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button