AKTUALNOŚCI

Uroczyste pożegnanie w jednostce. Komendant przechodzi na emeryturę

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Świdniku odbyło się pożegnanie odchodzącego na emeryturę Komendanta jednostki – insp. Grzegorza Hołub. Podczas uroczystej zbiórki odczytano rozkaz zdania stanowiska Komendanta oraz odbyło się pożegnanie ze sztandarem. Obowiązki pełniącego Komendanta Powiatowego Policji w Świdniku powierzono I Zastępcy – podinsp. Sławomirowi Kwiatkowskiemu.

W uroczystości udział wzięli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Mariusz Siegieda, kadra kierownicza jednostki, pracownicy mundurowi oraz cywilni, jak również zaproszeni goście, tj. przedstawiciele samorządu, straży pożarnej i prokuratury.

Podczas uroczystej zbiórki odczytano rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie o zwolnieniu ze służby Komendanta Powiatowego Policji w Świdniku insp. Grzegorza Hołub, a następnie nastąpiło pożegnanie ze sztandarem. Odczytano również rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie o powierzeniu obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Świdniku podinsp. Sławomirowi Kwiatkowskiemu.

W dalszej kolejności głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Mariusz Siegieda oraz zaproszeni goście dziękując insp. Grzegorzowi Hołub za blisko trzy dekady pracy w szeregach Policji. Wszyscy podkreślali, że Komendant powierzone obowiązki wykonywał wzorowo i profesjonalnie, osobiście angażował się w codzienne zadania i nowe wyzwania, wykazywał się doświadczeniem, zrozumieniem oraz szacunkiem do podwładnych.

Na zakończenie zbiórki mowę wygłosił insp. Grzegorz Hołub. Podziękował wszystkim za współpracę. Wyraził swoje zadowolenie, że spełnił się zawodowo i że nigdy nie żałował wyboru profesji życiowej. Zadeklarował również, że czas który zyska po przejściu na emeryturę poświęci w pełni swojej rodzinie.

reklama reklama

KPP Świdnik

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button