AKTUALNOŚCI

Ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobu do kontaktu z żywnością

Główny inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobu do kontaktu z żywnością. Powodem jest migracja pierwszorzędowych amin aromatycznych łyżki nylonowej w kolorze czarnym.

Zagrożenie:

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych z wyrobu określonego w tym ostrzeżeniu. Na podstawie ocen ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny należy uznać, że migracja tych substancji z łyżki do żywności może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu (na etykiecie) – Łyżeczka

Opis produktu: Łyżka z nylonu barwy czarnej, na uchwycie tłoczenie: +210°C oraz symbol dopuszczający wyrób do kontaktu z żywnością. Do uchwytu dołączona oryginalna etykieta o treści: PL ŁYŻECZKA PL FACKELMANN Polska Sp. z o.o., Tomice, ul. Europejska 13, 05-532 Baniocha info@fackelmann.pl FACKELMANN GERMANY www.fackelmann.com 151537, ​ , ca. 32,5 cm, Made in China ES0515HY

Numer partii: 151537

reklama reklama

Importer: Fackelmann Polska Sp. z o.o., Tomice, ul. Europejska 13, 05-532 Baniocha

Kraj pochodzenia: Chiny

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Przedsiębiorca wycofa produkt z rynku oraz prześle informację do sieci handlowych (Klientów firmy).

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy używać produktu wskazanego w komunikacie do kontaktu z żywnością.

źródło: GIS

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button