ŻYCIE I STYL

Dobre zmiany w ochronie zwierząt?

CBOS publikuje badania dotyczące opinii na temat rozwiązań z projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt przygotowanego przez Prawo i Sprawiedliwość. Wynika z nich, że spotykają się na ogół z aprobatą Polaków.

Najmniej zróżnicowane są opinie o zwiększeniu kontroli schronisk dla zwierząt. Chodzi o częstsze ich przeprowadzanie oraz nadanie inspekcji weterynaryjnej prawa do nakładania mandatów za trzymanie zwierząt w złych warunkach, a także zwiększenie uprawnień organizacji społecznych w zakresie ochrony zwierząt i umożliwieniu asysty policji przy odbieraniu źle traktowanych zwierząt.

Obie te propozycje cieszą się poparciem znacznej większości ankietowanych (odpowiednio 91% i 80%), przy niewielkim sprzeciwie (odpowiednio 5% i 13%).

Trzy czwarte Polaków (74%) opowiada się za zakazem stałego trzymania zwierząt na uwięzi oraz tymczasowego trzymania ich na uwięzi krótszej niż 6 metrów i powierzchni mniejszej niż 20 m2, natomiast co piąty (20%) jest temu przeciwny.

Prawo zakazujące wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych, np. w cyrku, popiera ponad dwie trzecie badanych (69%), a dezaprobuje jedna czwarta (24%). Niemal dwie trzecie Polaków (63%) popiera zakaz uśmiercania zwierząt gospodarskich bez uprzedniego ogłuszenia (z wyjątkiem tzw. uboju rytualnego na potrzeby lokalnych związków religijnych), natomiast co czwarty (24%) go kwestionuje.

Najbardziej zróżnicowane jest nastawienie do zakazu hodowli zwierząt w celu pozyskiwania z nich futer, za którym opowiada się blisko sześciu na dziesięciu badanych (59%), a przeciw – niemal jedna trzecia (31%).

Badanie zrealizowano w dniach od 28 września do 8 października 2020 roku na próbie liczącej 1133 osoby.

źródło: CBOS

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Zobacz również
Close
Back to top button