AKTUALNOŚCI

Zmiana w Zarządzie Powiatu. Kandydat wzbudził obawy radnych.

Od 2018 roku aż do tej pory w świdnickim Zarządzie Powiatu zasiadało 5 osób: starosta Łukasz Reszka, wicestarosta Bartłomiej Pejo, etatowy Członek Zarządu Radosław Brzózka oraz dwóch nieetatowych Członków Zarządu- Franciszek Mróz oraz Mirosław Król. Liczba osób w zarządzie pozostała bez zmian, zmienił się za to jego skład. Radosława Brzózkę, który mimo iż został szefem gabinetu politycznego ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka nadal pozostaje radnym powiatowym, zastąpi w zarządzie Romuald Gumieniak. Jego kandydatura nie wzbudziła jednak entuzjazmu wśród wszystkich radnych.

Kim jest nowy członek zarządu?

Romuald Gumienniak to 56-letni mieszkaniec Świdnika. W latach poprzednich pełnił funkcję radnego miejskiego i powiatowego. Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracował jako nauczyciel muzyki, terapeuta, handlowiec czy przedsiębiorca. Był m.in. członkiem-założycielem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, działał także w strukturach Ligi Polskich Rodzin oraz w stowarzyszenia „Wspólnota Świdnicka”. Od blisko 25 lat związany jest z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana”. Najpierw, w oddziale lubelskim, zatrudniony był jako pracownik organizacyjny a następnie jako zastępca dyrektora. Przez 12 lat był dyrektorem w białostockim oddziale stowarzyszenia, w ostatnim czasie pełnił funkcję w ogólnopolskim zarządzie tej organizacji.

Kandydaturę R. Gumienniaka do pełnienia funkcji w Zarządzie Powiatu zgłosił starosta Łukasz Reszka. Opowiedział o dorobku zawodowym kandydata oraz o jego działalności w stowarzyszeniu „Civitas Christiana” :

” Jest to ogólnopolska organizacja działająca na polu kształtowania rzeczywistości społecznej w duchu katolickiej nauki społecznej. Prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną. Współpracuje ze szkołami wyższymi i średnimi, z placówkami naukowymi, z instytucjami kultury, z samorządami, a także z organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie stowarzyszenie posiada zaplecze gospodarcze w postaci spółki, którą nadzoruje i rozwija. Organizacja działa też w obszarze wydawniczym”– mówił starosta.

A właśnie doświadczenie w wyżej wspomnianym stowarzyszeniu i dorobek zawodowy R. Gumienniaka wzbudziły wśród radnych opozycyjnych największe wątpliwości.

Radny Dariusz Kołodziejczyk (Klub Radnych PSL-Koalicja Polska) dopytywał o pełnienie przez kandydata funkcji kierowniczych na szczeblach oświatowych bądź w jednostkach pomocy społecznej oraz o jego przynależność do którejś z partii politycznych (przyp. red. okazało się, że jest bezpartyjny).

reklama reklama

„Olbrzymią satysfakcję” z propozycji starosty wyraził z kolei Radosław Brzózka stwierdzając, że jego podejście wynika z tego iż jego wcześniejsze zadania ma podjąć osoba o „… tak pięknym życiorysie, o tak gigantycznych dokonaniach, przede wszystkim głębokim związku z naszą lokalną społecznością (…) I to połączenie tego etosu, a więc szczerego, głębokiego, ugruntowanego wielkim patriotyzmem zaangażowania w życie społeczne, a z drugiej strony te praktyczne doświadczenia to gwarancja, że sprawy oświaty, sprawy pomocy społecznej w naszej wspólnocie będą pięknie zadbane na poziomie zarządu powiatu.”– mówił R. Brzózka.

Radna Edyta Lipniowiecka (Świdnik Wspólna Sprawa) wyraziła obawę, że doświadczenie kandydata może zaważyć na jego neutralnym podejściu, szczególnie w kwestiach światopoglądowych, w sferze edukacji powiatowej, którą ma za zadanie zarządzać. Zapytała również, o to czy sam kandydat mógłby się wypowiedzieć podczas sesji.

Z tymi obawami nie zgodził się radny Gustaw Dmowski mówiąc, że obecnie rządzi koalicja prawicowa wyrażanie więc takich poglądów i światopoglądu „prawicowego, chrześcijańskiego, nie jest rzeczą naganną”– opisał również R. Gumennika w samych pozytywnych słowach. Wtórował my radny Tomasz Szydło przedstawiając kandydata m.in. jako osobę „szczerą, otwartą i uśmiechniętą”.

„Szkoły czy ośrodki pomocy społecznej nie powinny być ani prawicowe ani lewicowe tylko neutralne”

stwierdził z kolei radny Jakub Osina (Świdnik Wspólna Sprawa). Dodał, że w szkołach uczą się przecież dzieci o różnych wyznaniach i poglądach w związku z tym zadał, jego zdaniem, kluczowe pytanie w tym aspekcie: ” Czy kandydat na członka zarządu jest w stanie w swojej pracy samorządowej abstrahować od swojego światopoglądu, tam gdzie wymagane jest abyśmy mieli do czynienia z neutralnością światopoglądową?”– J. Osina wyraził nadzieję, że tak właśnie będzie w tym przypadku.

Przewodniczący RP Andrzej Mańka podkreślił w tym miejscu, że: ” Katolicy w naszym kraju mają takie same prawa obywatelskie jak każdy o innym światopoglądzie i nie powinno być to przeszkodą w zajmowaniu przez nich jakichkolwiek stanowisk.”

R. Gumenniak nie zabrał głosu podczas sesji, na obawy radnych odpowiedział jednak R. Brzózka stwierdzając, że będąc w zarządzie sam starał się przestrzegać bezstronności religijnej i jest przekonany, że jego następca będzie postępował w ten sam sposób: „Oczywiście w państwie polskim nie ma neutralności światopoglądowej. Nic nie mówi o tym Konstytucja ani żaden przepis ustawowy. Konstytucja polska mówi o bezstronności religijnej państwa.” Zauważył również, że w polskich szkołach uczy się „miażdżąca większość dzieci katolików”, mniej jest innych wyznań a już rzadkością są dzieci z rodzin w których „pielęgnuje się wiarę w to, że Boga nie ma”. R. Brzózka dodał także, że „bezstronność religijna państwa nie oznacza tego, że nie cenimy tego w polskiej kulturze, tego iż jej ważnym aspektem jest taki przejaw kulturowy życia człowieka jak religia. I ta bezstronność religijna państwa nie oznacza tego, że te osoby przewrażliwione na tym puncie mogą narzucać katolikom sprawującym funkcje publiczne jakąś cenzurę według swojego pomysłu.”

Wypowiedź tę skomentował J. Osina dodając, że neutralność światopoglądowa nie ma znaczenia w przypadku czy jest się katolikiem czy nie, ma jednak znaczenie w zarządzaniu edukacją. Stwierdził także, że wszyscy mają równe prawa bez znaczenia „czy jest ich 99% czy jest ich dużo mniej.” Na koniec życzył powodzenia nowemu członkowi zarządu oraz stwierdził, że opozycja będzie się wnikliwie przyglądać jego działaniom.

Jak już było wspomniane na początku artykuły R. Gumenniak ostatecznie został wybrany na nowego członka Zarządu Powiatu. W tajnym głosowaniu za jego kandydaturą było 11 radnych, przeciwko zagłosowało 7 osób.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button