AKTUALNOŚCI

Trawniki: „Mamy historyczny budżet”

W środę 30 grudnia, radni z gminy Trawniki debatowali nad budżetem na 2021 rok. Udało się go przyjąć jednogłośnie. Jakie inwestycje znalazły się w dokumencie?

Jeszcze przed przejściem do głosowania nad uchwałą, głos w sprawie budżetu przewidzianego na 2021 rok zabrał wójt gminy Trawniki Damian Daniel Baj:

„Mamy historyczny budżet. Przyszłoroczny plan wydatków przekracza 50 milionów złotych. Zabezpieczyliśmy wszystkie bieżące potrzeby mieszkańców, jak te związane m.in z: oświatą czy pomocą społeczną, a dodatkowo mamy inwestycje na kwotę ponad 15 milinów złotych.”

Przyszłoroczny budżet gminy jest budżetem deficytowym. Oznacza to, że wydatki przekroczą dochody. W tym wypadku te pierwsze wyniosą około 47 milionów, natomiast te drugie około 51 milionów. Różnica ponad 3 milionów ma zostać pokryta z kredytu, pożyczki lub z wolnych, niewykorzystanych środków np. z inwestycji. Wójt D. Baj podkreślił, że według opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, gmina może sobie pozwolić na taki ruch, bowiem stan jej finansów jak i kondycja są bardzo dobre. Ponadto dodał, że w przyszłorocznym budżecie znalazło się ponad 7 milionów złotych środków z Unii Europejskiej, i właśnie na wkład do tych dofinansowanych zadań potrzeba było dodatkowych 3 milionów.

„Gdyby nie było tego bezpiecznego deficytu, nie byłby możliwy taki rozwój gminy.”– podkreślił wójt.

Łącznie w 2021 roku, na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wydanych zostanie ponad 13 mln złotych. Zadania dotyczą:

 1. Termomodernizacje Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach (część zewnętrzna)
 2. Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I
 3. Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki III
 4. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trawniki (wymiana 740 lamp)
 5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trawnikach

W WPF pojawił się także nowy punkt czyli: Rozwój gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Trawniki poprzez budowę sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków. Wójt podkreślił, że jeśli chodzi o to zadanie, gmina jeszcze nie otrzymała ostatecznej odpowiedzi, jest jednak duża nadzieja na jego zrealizowanie.

Oprócz inwestycji wieloletnich o wysokich nakładach finansowych, w budżecie na 2021 rok przewidziano również inwestycje jednoroczne. I tu wymienić można m.in.:

 • pokrycie asfaltowym dywanikiem dróg, które zyskały nową podbudowę jeszcze w roku 2020
 • przystąpienie do zrealizowania projektu modernizacji remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trawnikach (część kosztów z funduszu sołeckiego, część dołoży gmina)
 • wymiana kotła w Zespole Placówek Oświatowych w Biskupicach
 • modernizacja kotłowni w budynku przedszkola publicznego
 • wykonanie kolejnych odcinków ciągów oświetleniowych: w Pełczynie, Siostrzytowie, Trawniki, Oleśnikach, Struży czy Struży Koloni
 • pomoc finansowa dla powiatu świdnickiego w kwocie 50 tysięcy złotych na kontynuację chodnika w Bonowie oraz w wysokości 100 tysięcy złotych na przebudowę niebezpiecznego zakrętu na jednej z dróg w Oleśnikach

Wójt D. Baj podkreślił również, że w tegorocznym budżecie po stronie wydatkowej należało uwzględnić także wzrost płacy minimalnej, który wiąże się ze wzrostem pensji dla pracowników administracyjnych czy też dla kadry nauczycielskiej. W budżecie na 2021 rok wzięto także pod uwagę pokrycie różnicy przez gminę Trawniki pomiędzy dofinansowaniem z UE a wkładem własnym mieszkańców na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, ekologicznych kotłów czy solarów. Wójt D. Baj dodał, że dzięki wymianie lamp w gminie w przyszłości uda się zaoszczędzić poprzez zmniejszenie wydatków bieżących na prąd.

Na chwilę obecną nie podniesiona została stawka za odbiór odpadów komunalnych w gminie. Niestety w przyszłości trzeba się liczyć z podwyżką. Obecnie każdy z mieszkańców płaci 13 zł, z kolei Ci którzy je kompostują mają obniżoną stawkę do 12 zł.

„Jako gmina staramy się robić tyle, na ile to jest możliwe w danym okresie. Nie odstajemy więc od innych gmin. Być może przyjdzie taki moment, że będziemy musieli zwiększyć na przykład opłaty za odpady komunalne. Moim zadaniem jest dbanie o finanse gminy, w taki sposób żeby móc realizować inwestycje dla mieszkańców.”– podkreślił wójt, dodając, że planując przyszłoroczne wydatki starano się, by nie obciążać mieszkańców żadnymi dodatkowymi kosztami.

I choć w budżecie na 2021 rok nie znalazły się niektóre inwestycje takie jak chociażby przebudowa drogi w Siostrzytowie, nie oznacza to, że ta czy inne inwestycje nie zostaną zrealizowane:

„Traktujmy ten budżet jak plan. Jak dobrze wiecie w ciągu roku będą zmiany.” – stwierdził wójt, dodając jednocześnie, że: „Czasami trzeba ostrożniej liczyć stronę dochodową, a w trakcie roku można dopisać nowe inwestycje.”

Wójt podkreślił, że przy ustalaniu budżetu koniecznością było liczenie się z pandemią koronawirusa, która niestety ma realny wpływ na dochody samorządów, szczególnie jeśli chodzi o wpływy z podatków PIT oraz CIT.

Budżet gminy Trawniki oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2024, zostały pozytywnie zaopiniowane przez każdą z komisji. Radni nie mieli żadnych uwag, za przyjęciem budżetu i WPF, w zaproponowanej formie, zagłosowało jednogłośnie 15 radnych.

źródło: www.trawniki-online.pl

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button