AKTUALNOŚCI

Rybczewice: „Jestem zbulwersowana tą sytuacją (…)”czyli o zmianie na stanowisku przewodniczego Rady Gminy

„Jestem zbulwersowana tą sytuacją, bo widać, że współpraca pomiędzy Zarządem Gminy a Panią Wójt układa się dobrze. Widać rezultaty pracy gołym okiem. Nie wiem komu to przeszkadza, czy za dużo się robi? Czy za mało się robi? Co trzeba jeszcze więcej robić?” stwierdziła mieszkanka Gminy Rybczewice- Pani Sabina- podczas sesji, na której doszło do zmiany na stanowisku przewodniczącego Rady Gminy. Dodała także, że efekty pracy w gminie dostrzegają nawet przyjezdni goście. Dlaczego wiec doszło do rotacji na stanowisku? i kim jest nową przewodniczącą?

Na początku ubiegłego tygodnia w Radzie Gminy Rybczewice, po przeszło dwóch latach działania, doszło do zmiany na stanowisku przewodniczącego. Pełniący do tej pory tę funkcję Lech Miściura (KW PSL) został odwołany. Wniosek w tej sprawie złożyło 10 z 15 radnych. Na jego miejsce, również większością głosów, powołali dotychczasową radną, która w 2018 roku startowała z listy KW Prawo i Sprawiedliwość- Magdalenę Figurę- Wronę. Nie każdemu zmiana na tym stanowisku przypadła jednak do gustu. Wyraz swojemu niezadowoleniu dali m.in. mieszkańcy gminy obecni podczas sesji.

Przytoczoną wyżej opinię Pani Sabiny zdała się potwierdzać także inna mieszkanka gminy, która apelowała, by nie zmieniać nic w strukturach ze względu na to, że zarówno obecna wójt Elżbieta Masicz jak i przewodniczący L. Miściur oraz wice przewodniczący rady Józef Szymaniak radzą sobie, jej zdaniem, bardzo dobrze, szczególnie w porównaniu do poprzedników:

„Było już kilku takich wójtów i nic nie zrobili. Nic nie zrobili, przebyli po 8 lat, dwie kadencje i na tym był koniec.” stwierdziła mieszkanka podkreślając jak wiele jej zdaniem dzieje się obecnie w gminie: „Prosiłabym bardzo byście pozostawili tez zarząd do końca kadencji (…). Moi Drodzy niech ten duet razem pracuje, pracuje, żeby wykonać te wszystkie zaczęte plany (…). Proszę radnych nie zmieniajcie, niech tak pozostanie.” przekonywała mieszkanka.

Jednak apele mieszkańców nie wpłynęły na zmianę decyzji radnych. Radni większością głosów (11 do 4) zadecydowali o zmianie nie tylko przewodniczącego rady, ale także wiceprzewodniczącej, którą została Aleksandra Jarymek (wybrana w 2018 roku z listy KW PSL).

reklama reklama

A wszystko zaczęło się kilka tygodni temu,

gdy radni złożyli wniosek o zwołanie komisji rewizyjnej do przewodniczącego rady gminy. W związku z brakiem działań, część radnych, 17 lutego złożyła pismo ponownie, tym razem już do przewodniczącego rady L. Miściura, który również, do chwili odbycia się sesji, nie zwołał posiedzenia komisji rewizyjnej. Pod tym wnioskiem podpisali się: Magdalena Figura- Wrona, Bogdan Skorek, Dominik Mańka, Mateusz Wawrzycki, Piotr Zając, Aleksandra Jarymek, Marek Wac, Marcin Flor oraz Witold Wąsik. W myśl obowiązujących przepisów, jeśli nie ma formalnych podstaw, to przewodniczący nie musi zwoływać komisji w tym komisji rewizyjnej. Radni w tej kwestii otrzymali odpowiedz na wniosek od wójta gminy.

Jak napisali w swoim wniosku powyżsi radni, zwłoka przewodniczącego jest dla nich: „niezrozumiała i niedopuszczalna, świadczy o lekceważącym traktowaniu radnych, którzy sprawując mandat reprezentują lokalną społeczność” w związku z tym złożyli także pismo o odwołanie dotychczasowego przewodniczącego i wice przewodniczącego oraz o zwołanie nadzwyczajnej sesji, w trybie stacjonarnym celem przeprowadzenia m.in. tajnego głosowania.

Ostatecznie jednak L. Miściura  i J. Szymaniak sami podali się do dymisji. kandydatura przewodniczącego nie została zgłoszona do nowych wyborów, a radni przyjęli rezygnację.

Po co dodatkowa komisja rewizyjna?

Chodzi o zespół pałacowo-dworkowy w Stryjnie, a dokładnie o wgląd do dokumentacji dotyczącej dzierżawy budynku, jaki chcieli uzyskać radni wnioskujący o komisję rewizyjną. Jak tłumaczyła podczas sesji M. Figura-Wrona:

” Wielokrotnie prosiliśmy Panią Wójt o przedstawienie dokumentów, czy posiada jakiekolwiek dokumenty, protokoły zdawczo-odbiorcze przecież dzierżawca przejął budynek, który został wydzierżawiony na podstawie czego? Jakich dokumentów?” – pytała.

„Szanowni Radni, dopóki tu nie zostanie zawarte ostateczne porozumienie dotyczące rozwiązania umowy rozliczania poniesionych nakładów, nie ma podstaw do wystawiania faktur, które by stanowiły o rozliczeniu nakładów na nieruchomość. Prowadzone są negocjacje.” – tłumaczył mecenas Krzysztof Sech dodając, że negocjacje nie są przesłankami do stwierdzenia, iż między dzierżawcą a Panią Wójt istnieje jakikolwiek konflikt, o co dopytywała także radna M. Figura- Wrona.

Z kolei wójt E. Masicz dodała, że na tę chwile dzierżawca musi udowodnić jakie nakłady poniósł by można było zawrzeć ostateczne porozumienie oraz określić czy te koszty były uzasadnione. Podkreśliła także, że przed rozwiązaniem umowy radni otrzymają pełną dokumentację, wraz z rozwiązaniem projektu umowy dzierżawy. Takie wypracowane stanowisko rozwiązania umowy dzierżawy będzie poddane pod głosowanie na sesji:

„Tu nie dzieje się nic poza Waszymi plecami.”

– stwierdziła wójt. Radni jednak nadal dopytywali. W. Wąsik stwierdził, że przecież umowa na dzierżawę została już rozwiązana dawno temu. Radny usłyszał od wójt E. Masicz, iż to był jedynie projekt rozwiązania umowy zaproponowanej przez dzierżawcę, który urząd przyjął do wiadomości, ale go nie podpisał. Nie było to jednak ostateczne rozwiązanie umowy (potwierdził to radca prawny), co powtarza już od roku. Nawet te wyjaśnienia nie przekonały radnych.

Co zaowocowało wyborem nowego prezydium rady. A kim jest obecna przewodnicząca?

Jak już wcześniej zostało wspomniane nową przewodniczącą została Magdalena Figura- Wrona, która oprócz pełnienia funkcji radnej w gminie Rybczewice, jedynie od roku 2018 jest także prezesem Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. W zarządzie stowarzyszenia zasiada także jako wiceprezes Michał Piotrowicz– radny Sejmiku Województwa Lubelskiego z list KW Prawo i Sprawiedliwość czy Kazimierz Smal wójt Rudy-Huty.

M. Figura-Wrona pracuje również w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego. W latach wcześniejszych była m.in podinspektorem ds. promocji i rozwoju w Gminie Rybczewice. W 2008 roku brała udział jako członek założyciel, w tworzeniu fundacji LGD Dolina Giełczwi.

Mimo burzliwej dyskusji poprzedzającej wybór nowej przewodniej Rady Gminy, podczas sesji padły słowa dotyczące deklaracji obustronnej współpracy dla dobra gminy pomiędzy nową przewodniczącą, a wójt E. Masicz. Nowej przewodniczącej i wiceprzewodniczącej pogratulował także starosta powiatu świdnickiego Łukasz Reszka, który osobiście spotkał się z obiema Paniami, by wręczyć im kwiaty, zaznaczył także, że „liczy na dobrą współpracę”.

Reklama

Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button