AKTUALNOŚCI

Trawniki- Mieszkańcu wyraź swoją opinię w konsultacjach społecznych

Od lutego 2020 r. Gmina Trawniki uczestniczy w projekcie grantowym pn. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt ma na celu przeprowadzenie konsultacji społecznych związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Trawniki.

 Konsultacjom poddane będą trzy obszary:

  • teren przed dworcem PKP w Trawnikach,
  • teren między Gminnym Ośrodkiem Kultury w Trawnikach, a Urzędem Gminy Trawniki wraz z obszarem naprzeciwko,
  • park w okolicy remizy i szkoły podstawowej w Siostrzytowie.

Konsultacje prowadzone będą przy użyciu kilku różnych technik. Poza internetowym badaniem ankietowym, planowane jest także zorganizowanie punktu konsultacyjnego. Będzie to miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli zapoznać się z materiałami informacyjnymi, złożyć swoje opinie i uwagi, przedyskutować z kompetentnymi osobami interesujące ich kwestie związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Następnie zebrane opinie zostaną przeanalizowane z urbanistami podczas spotkania zespołu roboczego.

Szczegóły dotyczące przebiegu konsultacji będą zamieszczane za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Trawniki, a także za pomocą plakatów i ulotek, które poza źródłem internetowym, pobrać będzie można u sołtysów i w miejscowych sklepach.

Konsultacje są procesem otwartym, w którym uczestniczyć mogą wszyscy zainteresowani. Do udziału zachęca się w szczególności mieszkańców miejscowości zlokalizowanych najbliżej terenu objętego planowaną zmianą planu, a więc: Trawnik i Siostrzytowa.

Przystępując do pierwszej techniki konsultacyjnej, Urząd Gminy Trawniki zachęca do uzupełnienia anonimowej ankiety internetowej. Prosi się o przesłanie pinii i sugestii do końca maja 2021 r.- LINK DO ANKIETY

reklama reklama

źródło: trawniki-online.pl

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Close