AKTUALNOŚCI

Uwaga na skażoną wodę!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie wydał decyzję zakazującą dostarczania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poprzez sieć wodociągową wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kalinówka. W próbkach wody pobranych 30 sierpnia do badań laboratoryjnych stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Woda nie nadaje się do spożycia, jest skażona bakteriami grupy coli.

Informacja dotyczy także części mieszkańców Świdnika. Chodzi o ulice: Piasecką (nr 15, 20, 20A) oraz ul. Poligonową (nr 42, 44). Ponadto, skażona woda występuje w miejscowościach: Abramowice Prywatne i Kalinówka w gm. Głusk oraz w Lublinie: ulice Grabowskiego, Sachsów i Zorza.

Korzystanie z wody pobieranej z sieci wodociągowej dozwolone jest wyłącznie w przypadku spłukiwania toalet. Zabronione jest jej używanie do celów spożywczych, picia, przygotowywania posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia zębów i rąk, kąpieli, prania oraz prac porządkowych.

W chwili obecnej trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody poprzez dezynfekcję i płukanie sieci wodociągowej. Harmonogram dostaw wody wraz z lokalizacjami znajduje się na stronach internetowych Gminy Głusk oraz Gminnego Zakładu Komunalnego Głusk Sp. z o.o.

Dostawa wody cysternami dnia 31.08.2021 r. odbywać się będzie w poniższych punktach:

reklama reklama

-Teren Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce w godzinach 6.00 – 22.00;

-Parking przy sklepie spożywczym Groszek ul Zorza 42 ( Abramowice Prywatne ) w godzinach 6.00 – 22.00;

-Na granicy ulicy Sachsów i Srebrzystej w Abramowicach Prywatnych w godzinach 6.00 – 22.00;

Pobór wody będzie możliwy do własnych pojemników. Woda z cystern nadaje się do celów spożywczych po uprzednim przegotowaniu.

Woda w butelkach 5 litrowych dostępna będzie w poniższych punktach:

-Teren ujęcia wody Kalinówka (skrzyżowanie ulic Lipowej i Irysowej) w godzinach 08.00-22.00

-Skrzyżowanie ulic Sosnowej i Jaśminowej w godzinach 10.00-22.00

-Skrzyżowanie ulic Orzechowej i Krokusowej w godzinach 10.00-22.00

-Skrzyżowanie ulic Dwie Topole i Malwowa (przy sklepie) w godzinach 10.00-22.00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 81 75 99 332, 504 454 074, 510 225 340. Istnieje możliwość skierowania beczkowozu pod posesję po uprzednim zgłoszeniu na numer alarmowy 994 lub 724 340 307. Pobór wody jest możliwy do własnych pojemników.

Jakość wody w sieci wodociągowej będzie na bieżąco monitorowana przez PSSE w Lublinie do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button