AKTUALNOŚCI

Pałac zostanie przeznaczony na cele społeczne, kulturalne i turystyczne

Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich trwała od stycznia 2020 r. Gmina Rybczewice zakończyła właśnie realizację projektu.

Całkowita wartość wykonanych prac to 3 375 475,41 zł. Projekt otrzymał 2 628 036,29 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2010, Działanie 13.4. Rewitalizacja obszarów wiejskich.

Prace modernizacyjne objęły m.in.: wykonanie nowego pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont tarasu, odtworzenie tynków na elewacji. Wykonano również remont stropów i podłóg, wymieniono instalację elektryczną, instalację wodno – kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania wraz z kotłownią na paliwo stałe.

Teraz budynek zostanie przeznaczony na cele społeczne, kulturalne i turystyczne. W pomieszczeniach organizowane będą spotkania, szkolenia dla rolników lub osób bezrobotnych. Realizowane mają być także projekty prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Pomieszczenia dworu mają też służyć do organizacji różnego rodzaju warsztatów i pokazów kulinarnych, w których będą brali udział mieszkańcy gminy oraz turyści odwiedzający region.

źródło: UG Rybczewice

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button