AKTUALNOŚCIŻYCIE I STYL

Czy urlop wypoczynkowy musi trwać co najmniej 14 dni? Wyjaśnia PIP

Czy należy wykorzystać urlop wypoczynkowy w taki sposób, aby jego jedna część trwała co najmniej 14 dni? Państwowa Inspekcja Pracy opublikowała odpowiedzi na pytania dotyczące urlopów pracowniczych.

PIP zwróciła uwagę, że zgodnie z art. 162 ustawy Kodeks pracy na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części.

fot. PAP

„W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Do dni tych zalicza się zarówno dni pracy pracownika, jak i dni dla niego wolne od pracy bez względu na tytuł, z uwagi na który pracownik korzysta z tych dni wolnych od pracy” – wyjaśniła Inspekcja.

PIP podkreśliła, że celem urlopu wypoczynkowego jest regeneracja sił po pracy. Natomiast podzielenie przysługującego wymiaru urlopu wypoczynkowego na krótkie, kilkudniowe odcinki – w ocenie organu kontroli – nie zrealizowałoby w pełni tego założenia.

Dlatego obie strony stosunku pracy, zdaniem Inspekcji, powinny dążyć do zapewnienia pracownikowi odpowiedniego okresu wypoczynku.

„Pracownik ma obowiązek wykorzystać urlop wypoczynkowy w ten sposób, że jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych” – zaznaczyła PIP.

Źródło: PAP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button