AKTUALNOŚCI

Rząd przyjął projekt ustawy o maksymalnych cenach energii. Lista podmiotów rozszerzona

Minister Anna Moskwa poinformowała, że rząd przyjął w piątek projekt ustawy o maksymalnych cenach energii, zakładający, że samorządy, podmioty wrażliwe, małe i średnie firmy zapłacą za prąd do 785 zł za 1 MWh. Minister dodała, że w stosunku do pierwotnej wersji rozszerzono listę podmiotów objętych wsparciem. W sobotę projekt wpłynął do Sejmu.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa

„Dziś na Radzie Ministrów poszerzyliśmy listę podmiotów objętych wsparciem. Bez zmian jest to grupa mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Bez zmian jest to lista tych wszystkich odbiorców, którzy są objęci ochroną w gazie i cieple, czyli szkoły szpitale, żłobki, piecza zastępcza, noclegownie, wszystkie podmioty pracujące z niepełnosprawnymi, centra integracji społecznej, centra aktywności społecznej, wszystkie podmioty, które świadczą szeroko pojęte usługi wrażliwe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe” – wyliczała minister.

Szefowa MKiŚ poinformowała, że do tej grupy rząd dołączył także koła gospodyń wiejskich, schroniska i azyle zwierzęce.

Lista rozszerzona m.in. o obiekty sportowe

Minister podkreśliła też, że rząd przewidział wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego, poszerzając tę grupę podmiotów po konsultacjach z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Strona samorządowa postulowała, by maksymalne ceny energii dotyczyły także m.in. obiektów sportowych.

Podczas konferencji minister wymieniła następujące grupy podmiotów objętych ustawą: oświetlenie dróg, ulic, mostów i wszystkich obiektów, wodociągi i zaopatrzenie w wodę, zagospodarowanie ścieków, transport zbiorowy, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, wspieranie rodziny, budownictwo mieszkaniowe, edukacja publiczna, kultura, porządek publiczny, utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, polityka prorodzinna, współpraca na rzecz organizacji pozarządowych, kultura fizyczna i sport.

„Na dzisiaj te wszystkie obiekty samorządowe, które działają na rzecz kultury i rekreacji, są objęte naszym kompleksowym wsparciem” – dodała minister.

Jak podkreśliła, dla tych wszystkich podmiotów będzie obowiązywać taryfa 785 zł za 1 MWh. „Jest to taryfa dla umów, które będą podpisane, ale też taryfa dla umów, które już są podpisane” – doprecyzowała. Jak wyjaśniła, w przypadku tych umów, które są już zawarte, rekompensata dla podmiotów, które dostarczały, będzie na poziomie kwot takich, jakie były w umowie. Dla pozostałych umów rekompensata będzie na poziomie cen hurtowych”.

Resort informuje w komunikacie, że cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach z podmiotami użyteczności publicznej i samorządami od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

źródło/fot.: Serwis PAP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button