AKTUALNOŚCIŻYCIE I STYL

Świdnik: SPÓŁDZIELCO! Możesz się spóźnić na walne!

Już w najbliższych dniach w Świdniku, po 5 latach odbędzie się walne zgromadzenie, podczas którego zostanie wyłoniona nowa Rada Nadzorcza. „Walne”, jak się potocznie mówi jest podzielone na trzy części. Po jednej dla każdej administracji. I tak członkowie z Administracji nr 1 głosować będą w poniedziałek 19 czerwca, z Administracji nr 2 we wtorek 20 czerwca a z Administracji nr 3 w środę 21 czerwca. Wszystkie zebrania rozpoczynają się o godzinie 16.00 i odbywać się będą w restauracji Favilla przy AL. Lotników Polskich 11 w Świdniku.

Ogłoszenie i porządek obrad dotyczące Walnego Zgromadzenia wywieszone są na drzwiach każdej klatki schodowej będącej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej. Jednak w związku ze zbliżającym się głosowaniem oraz wyborami pojawia się wśród mieszkańców wiele pytań, jak chociażby to czy można się spóźnić na „walne”? O to i o kilka innych kwestii postanowiliśmy zapytać Annę Obel- Szurek radcę prawnego.

Redakcja: Dlaczego warto wziąć udział w walnym zgromadzeniu członków spółdzielni mieszkaniowej?

Anna Obel-Szurek: Przede wszystkim dlatego, że jest to najwyższy organ spółdzielni, uprawniony do rozpatrzenia sprawozdań z działalności Zarządu, który to kieruje działalnością Spółdzielni i Rady Nadzorczej wykonującej czynności nadzoru i kontroli. Pamiętajmy, że majątek spółdzielni stanowi mienie jej członków, tak więc warto udać się na zgromadzenie, by przynajmniej raz na rok przekonać się co działo się z naszymi dobrami materialnymi w ubiegłym okresie i jakie są perspektywy. Członkowie mają możliwość oceny pracy Zarządu spółdzielni, poprzez udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium. Udział w walnym umożliwia kontrolę wydatków, nadzór nad działaniem władz oraz szybkie reagowanie mieszkańców na nieprawidłowości, co w konsekwencji znajdzie odzwierciedlenie w rachunkach.  Ponadto, członkowie możliwość złożenia wniosków, dzięki którym tereny spółdzielcze mogą być piękniejsze, czy też bardziej funkcjonalne. Wnioski członków spółdzielni często dotyczą np. modernizacji placów zabaw, dodatkowych ławeczek czy koszy na śmiecie, roślinności czy oświetlenia. To mieszkańcy zasobów spółdzielczych mają najlepszą wiedzę o tym co można ulepszyć, a walne zgromadzenie członków jest idealną okazją do rozpoczęcia realizacji tych pomysłów.

Poza tym, lepiej dowiedzieć się „ co w trawie piszczy” od osób zatrudnionych w Spółdzielni, niż słuchać plotek na klatkach schodowych lub z forów internetowych. Nic nie zastąpi bezpośredniego spotkania.

A co jeżeli termin nam nie będzie pasował?

A. O-Sz.: To Zarząd ustala czas i miejsce zgromadzenia, nie jest możliwym ustalić go tak by pasował wszystkim członkom. Jednakże, członek spółdzielni mieszkaniowej, może udzielić pisemnego pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu, obejmującego udział w danej części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej wyznaczonego na konkretny dzień, do wykonywania prawa głosu we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad tego Zgromadzenia, do zabierania głosu we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w szczególności składania wszelkich wniosków i wyjaśnień oraz zadawania pytań.

Skąd wziąć takie pełnomocnictwo?

A. O-Sz.: Wzór pełnomocnictwa powinien być możliwy do pobrania bezpośrednio ze strony spółdzielni. Co istotne, pełnomocnictwo może zostać napisane odręcznie, ważne jest wskazanie, że udziela go członek spółdzielni z podaniem adresu, nr PESEL na rzecz konkretnej osoby fizycznej. Może to być sąsiad lub członek rodziny, nie musi to być radca prawny czy adwokat. Jeśli nie jesteśmy pewni co do członkostwa danej osoby w Spółdzielni, zawsze możemy to sprawdzić dzwoniąc do działu członkowsko-mieszkaniowego 81-751 67 71, kontaktując się za pomocą e-maila: dzialczlonkowski@smswidnik.pl lub udając się osobiście do pokoju numer 6 w budynku SM.

A co jeżeli spóźnimy się na walne?

A. O-Sz.: Pamiętajmy, że udział w walnym zgromadzeniu jest prawem członka i nie można go w żaden sposób ograniczać. Pozbawienie spóźnialskiego prawa do uczestnictwa będzie stanowiło o bezwzględnej nieważności uchwał walnego. Cechą charakterystyczną dorocznych zgromadzeń jest zmienny skład osobowy, zwłaszcza przy przeciągających się spotkaniach. Ktoś wychodzi, inny wchodzi.

Jak głosować podczas walnego?

A. O-Sz.: Co do zasady glosowania są jawne, a głosujemy poprzez podniesienie mandatu czy ręki w taki sposób by komisja skrutacyjna mogła te głosy policzyć. Sprawy osobowe, takie jak absolutorium czy wybory do rady nadzorczej są tajne.

Naszych czytelników najbardziej interesują wybory do rady nadzorczej.

A. O-Sz.: Bo to bardzo istotny organ sprawujący w imieniu członków kontrolę nad działalnością spółdzielni, posiadający kompetencje do wyboru lub odwołania członków zarządu, a także realny wpływ na wysokość opłat obciążających członków.

 A jak oddać ważny głos na członka rady nadzorczej?

A. O-Sz.: Najważniejsze to zaznaczyć na karcie tyle „X” ile mamy mandatów do obsadzenia, ponieważ głos przewyższający liczbę mandatów, będzie nieważny. Jeżeli będzie 9 mandatów to zaznaczmy 9 znaków X.  Nie mamy prawa karty gnieść czy dopisywać kandydatów. W przypadku Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku z każdej poszczególnej administracji, a są ich łącznie 3, dostaje się po trzech kandydatów z największą liczbą otrzymanych głosów. Razem 9 osób.

O czym jeszcze powinniśmy pamiętać przed walnym?

A. O-Sz.: Pamiętajmy o dokumencie tożsamości i okularach, oraz o butelce zimnej wody, by studzić zbędne emocje. Spółdzielnia to my!

Dziękujęmy za rozmowę i wszystkie niezbędne wyjaśnienia oraz informacje.

Przypominamy, że wywiad przeprowadzony został z Anną Obel-Szurek radczynią prawną pracującą na co dzień w jednej ze spółdzielni mieszkaniowych z województwa lubelskiego.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button