AKTUALNOŚCI

O przemocy rówieśniczej i cyberzagrożeniach z uczniami

Przemoc rówieśnicza i cyberzagrożenia – to tematy wiodące spotkań z uczniami klas 6 i 7 w Szkole Podstawowej w Trawnikach. Zagadnienia zostały wybrane nie przypadkowo, bowiem są to problemy zgłaszane przez samych uczniów szkoły. Spotkanie dzieci z funkcjonariuszką miało na celu przybliżenie mechanizmu działania tych zagrożeń oraz ich skutków, również prawnych.

Specjalista Zespołu do spraw Nieletnich z Komendy Powiatowej Policji w Świdniku uczestniczyła w pogadance profilaktycznej w Szkole Podstawowej w Trawnikach. Temat, który został zaproponowany przez samych uczniów szkoły jako ważny do omówienia to przemoc rówieśnicza i cyberzagrożenia.

Policjantka omawiała problemy pojawiające się w relacjach pomiędzy uczniami. Przypomniała jak należy się zachować, aby nie sprawiać nikomu przykrości i nie spowodować uszczerbku na zdrowiu psychicznym ani fizycznym. Poruszono ważną rolę komunikatorów internetowych, jako narzędzi szerzenia przemocy słownej. Omówiła jak wygląda procedura postępowania w sytuacji łamania prawa przez młodego człowieka, z jednoczesnym podkreśleniem odpowiedzialności prawnej wśród nieletnich. Podkreśliła jak należy się zachować, aby chronić się przed staniem się ofiarą cyberprzemocy oraz samej przemocy w szkole i poza szkołą. Uczniowie mieli również możliwość obejrzenia filmu profilaktycznego odnoszącego się do zagadnienia.

źródło: KPP Świdnik

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button