AKTUALNOŚCI

Do 12 października czas na pobranie zaświadczeń o prawie do głosowania

Jeszcze tylko przez tydzień – do czwartku 12 października – można pobierać zaświadczenia o prawie do głosowania lub zmieniać miejsce głosowania. Do piątku 6 października włącznie można zawnioskować o głosowanie przez pełnomocnika.

fot. PAP

Wyborca, który nie wie, gdzie jest zapisany do spisu wyborców, może sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców, poprzez stronę gov.pl (w zakładce „twoje dane”). Wyborca znajdzie tam informacje o swoich prawach wyborczych oraz miejscu, okręgu i obwodzie głosowania. Sprawdzi też swoje dane przechowywane w rejestrze.

Zmiana miejsca głosowania

Wyborca, który w czasie wyborów będzie przebywał poza miejscem stałego zamieszkania może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli do 12 października złoży wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Wniosek może zostać złożony na piśmie z własnoręcznym podpisem do urzędu gminy, na obszarze której wyborca będzie przebywać w dniu wyborów lub w postaci elektronicznej przez stronę internetową www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania. Wyborca, który zmienił miejsce głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym był ujęty.

Głosowanie za pomocą zaświadczenia o prawie do głosowania

Aby zagłosować poza miejscem stałego zamieszkania wyborca może pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnej obwodowej komisji wyborczej w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek – z własnoręcznym podpisem – o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie gminy do 12 października.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Głosowanie przez pełnomocnika

Do 6 października włącznie 2023 r. można z kolei składać wnioski o możliwość głosowania przez pełnomocnika. Dotyczy to wyborców z niepełnosprawnością oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Wniosek można złożyć osobiście, bądź przez internet.

Jednym ze sposobów jest udanie się do urzędu, do gminy i wypełnienie wniosku na miejscu, gdzie należy mieć ze sobą kopię orzeczenia lub orzeczenie do wglądu dla pracownika oraz oświadczenie osoby, która będzie pełnomocnikiem, że ona wyraża na to zgodę.

Druga możliwość to złożenie tego wniosku za pośrednictwem internetu, przez ePUAP i profil zaufany. Należy wówczas załączyć zdjęcia i skany orzeczenia oraz skan oświadczenia pełnomocnika.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7 do godz. 21. Tego samego dnia odbędzie się referendum ogólnokrajowe. Głosowanie będzie odbywało się w tych samych lokalach wyborczych, przy użyciu jednej urny.

źródło: Serwis PAP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button