AKTUALNOŚCI

Zmiany w organizacji ruchu w związku z okresem „Wszystkich Świętych”

W związku z nadchodzącym okresem „Wszystkich Świętych” w okolicach niektórych cmentarzy na terenie Lubelszczyzny będą obowiązywać zmiany w organizacji ruchu. Ma być ona pomocna w zapewnieniu płynności na drogach dojazdowych do cmentarzy. Funkcjonariusze Policji będą kierować ruchem w godzinach jego największego nasilenia.

W tym roku 1 listopada – dzień Wszystkich Świętych przypada w najbliższą środę. Jednak już od tego weekendu spodziewane jest zwiększenie natężenia ruchu w związku z wyjazdami na nekropolie. Dlatego też na wielu drogach dojazdowych do cmentarzy będzie obowiązywała zmiana organizacji ruchu, która ma być pomocna w zapewnieniu płynności. W rejonie największego natężenia ruchu mundurowi będą kierować nim ręcznie. W tym przypadku, zarówno kierujący, jak i piesi zobowiązani są stosować się do poleceń wydawanych przez mundurowych.

Policjanci będą udzielać również porad, kierując zmotoryzowanych na wyznaczone parkingi, zaś dla tych, którzy do tej pory jeździli na pamięć i mają problem z orientacją, będą wskazywać obowiązujący kierunek jazdy.

Cmentarz przy ul. Droga Męczenników Majdanka

Od godzin porannych 27 października do 3 listopada (rano) na ul. Cmentarnej zacznie obowiązywać ruch jednokierunkowy od ul. Droga Męczenników Majdanka w stronę cmentarza, a po obu stronach ulicy zakaz zatrzymywania się. Wyjazd pojazdów odbywać się będzie drogą gruntową utwardzoną jednokierunkową do ronda im. Krupskiego. Aby wjechać na parking za pawilonami handlowymi kierowcy powinni korzystać z pierwszego wjazdu, a środkowym i ostatnim będzie się odbywał wyjazd z nakazem jazdy w prawo.

Z kolei zmiany na ul. Droga Męczenników Majdanka dotyczą dwóch pasów ruchów w stronę cmentarza i nastąpią 31 października po godz. 18.00. Na ul. Droga Męczenników Majdanka za skrzyżowaniem z ul. Hanki Ordonówny do ul. Grenadierów środkowy pas ruchu zostanie przeznaczony do jazdy na wprost, natomiast prawy pas do skrętu na teren Państwowego Muzeum na Majdanku. Ponadto zostaną wprowadzone zakazy skrętu w lewo w ul. Hanki Ordonówny (jadąc od centrum) i na teren Państwowego Muzeum na Majdanku (jadąc od strony Felina). Na rondzie im. Krupskiego 31 października wieczorem stanie zakaz skrętu w lewo. Pojazdy wyjeżdżające spod cmentarza do centrum będą kierowane przez ul. Dekutowskiego do al. Witosa.

Zmiany obejmą również sygnalizację świetlną, która zostanie wyłączona na puls. Dotyczy to skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Hanki Ordonówny, przejścia dla pieszych między ulicami Krańcową a Sulisławicką oraz ul. Krańcowej przy targu. W tych wszystkich lokalizacjach światła zmienią tryb działania 1 listopada, a w rejonie targu przy ul. Krańcowej dodatkowo również 29 października.

Parkowanie pojazdów będzie możliwe na parkingach przy cmentarzu, na nowym P&R przy ul. Grenadierów, na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku, dawnego Polmozbytu ul. Droga Męczenników Majdanka 74, przy Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym na ul. Dobrzańskiego oraz w innych dozwolonych miejscach w rejonie cmentarza.

Cmentarz przy ul. Lipowej

Od godzin porannych 27 października do 2 listopada (rano) parking przy cmentarzu zostanie wyłączony z użytkowania, a miejsca postojowe przeznaczone na handel, zgodnie z decyzjami na zajęcie pasa drogowego. Od 27 października do 2 listopada (rano) na ul. Ofiar Katynia zatoka postojowa przy CHR Lublin Plaza zostanie oznakowana dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami.

Z kolei 1 listopada CHR Lublin Plaza umożliwi bezpłatny postój pojazdów na parkingu podziemnym pod obiektem w godz. od 7.00 do 21.00. Wjazd i wyjazd możliwy będzie zarówno od ul. Ofiar Katynia, jak i ul. Obrońców Pokoju. Ponadto, od 27 października (wieczorem) do 2 listopada (rano) zostanie zniesiony zakaz zatrzymywania się na ul. Głębokiej na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Raabego, co umożliwi postój pojazdów wzdłuż tej ulicy.

Cmentarz przy ul. Pszczelej

1 listopada na ul. Pszczelej na odcinku od torów kolejowych do ul. Kukułczej zostanie wprowadzony jeden kierunek w celu uzyskania dodatkowych miejsc postojowych. Powrót spod cmentarza będzie możliwy ulicami Kukułczą i Letniskową do ul. Krężnickiej.

Cmentarz przy ul. Bełżyckiej

1 listopada na ul. Łanowej i ul. Bełżyckiej w celu usprawnienia ruchu zostanie wprowadzony jeden kierunek od strony kościoła w Konopnicy do cmentarza. Wyjazd w stronę al. Kraśnickiej będzie się odbywał jednokierunkowo ul. Folwarczną, która również zostanie oznakowana jako jednokierunkowa.

powiat świdnicki:
W powiecie świdnickim znajduje się 11 cmentarzy: w Świdniku, Mełgwi, Piaskach, Wierzchowiskach, Kawęczynie, Trawnikach, Dorohuczy, Oleśnikach, Biskupiach, Częstoborowicach i Wygnanowicach. W Piaskach na czas Wszystkich Świętych nastąpiła zmiana organizacji ruchu polegająca na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego: wjazd ul. Lipową, wyjazd przez Plac Targowy.

W okolicy pozostałych cmentarzy nie wprowadzano zmian organizacyjnych, natomiast uwagę należy zwrócić na oznakowanie pionowe, które zostało ustawione na wysokości nekropolii. Chodzi o znaki drogowe B-36 „zakaz zatrzymywania się” oraz znak „Stop” B-20.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button