AKTUALNOŚCI

Bezpieczne wakacje w powiecie świdnickim.

bezpieczne wakacje   Drugiego lipca w Starostwie Powiatowym w Świdniku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W posiedzeniu komisji uczestniczyły osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obywateli naszego powiatu: Komendant Powiatowy Policji – insp. Ryszard Szklarz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. mgr inż. Sławomir Kowalczyk, powiatowy lekarz weterynarii Stanisław Zając oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny lek. wet. Jan Nowicki, a także pozostali członkowie tej komisji w osobach powiatowych radnych.
Na wniosek wicestarosty Waldemara Białowąsa szefowie jednostek, inspekcji i straży przedstawili najistotniejsze zagrożenia bezpieczeństwa na terenie powiatu w okresie wakacyjnym.
Pod hasłem „Bezpieczne wakacje” przedstawiciele poszczególnych służb zdefiniowali zagrożenia dotyczące dzieci i młodzieży w okresie letniego wypoczynku.
Na terenach wiejskich bezpieczeństwu dzieci zagrażają przede wszystkim: brak opieki nad dziećmi w czasie prac polowych, niezabezpieczone lub źle zabezpieczone studnie, kąpiele w zbiornikach wodnych do tego nieprzeznaczonych, poza sezonem wakacyjnym służących jako łowiska, zaś podczas gorących dni stających się dzikimi kąpieliskami.
Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa płynące ze strony natury: ukąszenia przez kleszcze, poparzenia barszczem sosnowskiego, wściekliznę, konsekwencje spożywania nieumytych owoców i warzyw.
Poruszono temat stosowania przez młodzież używek i związanych z tym skutków prawnych, a także nieostrożność przy nawiązywaniu nowych znajomości.
Dyskutowano na temat konieczności intensywniejszych kontroli stanu środków komunikacji, którymi dzieci i młodzież będą wyruszać na wakacje oraz stanu obiektów małej infrastruktury – placów zabaw, które w okresie wakacyjnym są bardziej eksploatowane przez dzieci, zakładów zbiorowego żywienia, które podczas kolonii letnich przygotowują posiłki dla najmłodszych. Zwrócono też uwagę na potrzebę zmodernizowania istniejącego monitoringu oraz umieszczenia nowych kamer monitoringu w newralgicznych punktach komunikacyjnych powiatu, przede wszystkim na trasach wylotowych z miast.
Uczestnicy spotkania podkreślali, ze najważniejsze to stawiać na edukację dzieci i młodzieży realizowaną poprzez wprowadzenie przez służby programów przeciwdziałania wakacyjnym zagrożeniom, edukację bezpośrednią podczas spotkań, pogadanek, konkursów, eventów z udziałem dzieci i młodzieży.
Wicestarosta Waldemar Białowąs zaproponował, by działania edukacyjne przyjęły łatwą w odbiorze formę: ulotki i plakaty informujące o zagrożeniach i sposobach zapobiegania im powinny znaleźć się w miastach i wsiach w miejscach uczęszczanych przez mieszkańców: w okolicach sklepów, na przystankach, w dyskotekach, kościołach.
Na wniosek wicestarosty utworzony zostanie kalendarz spotkań przedstawicieli powiatowych jednostek, inspekcji i straży oraz wprowadzone zostaną wspólne procedury uściślające kierunki działań organów samorządowych skierowanych na zapewnienie bezpiecznego letniego wypoczynku przede wszystkim dzieciom i młodzieży, ale również wszystkim mieszkańcom Powiatu Świdnickiego.
Dorota Chudy
Biuro Promocji i Przedsiębiorczości
Starostwo Powiatowe w Świdniku

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button