AKTUALNOŚCIEDUKACJA

POWRÓT DO SZKOŁY

Wrzesień to czas powrotu do szkoły. Dla naszych powiatowych szkół to również początek intensywnej pracy nad przekonaniem potencjalnych uczniów do podjęcia w nich nauki. Przez cały rok należy zabiegać, by wyniki naborów były jak najlepsze. Mamy się czym pochwalić. Nasze szkoły przygotowują do wielu interesujących, a przede wszystkim pożądanych na rynku pracy zawodów. Trwają również prace nad wprowadzeniem nowych, interesujących kierunków nauczania. Również kształcenie ogólne to powód do dumy – stuprocentowa zdawalność matur w I Liceum Ogólnokształcącym to fantastyczny wynik zarówno na tle województwa lubelskiego, jak i całej Polski.
Staramy się o dodatkowe środki finansowe na oświatę. Szkoły złożyły wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Bezpieczna+”, realizowanego w latach 2015-2018, który ma na celu podniesienie bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią. W bieżącym roku rząd na ten cel przeznaczył 15 mln złotych, w kolejnych latach po 20 mln. Program dotyczy przede wszystkim działań podnoszących bezpieczeństwo fizyczne w szkołach, bezpieczeństwo w zakresie korzystania z cyberprzestrzeni, działań z obszaru kształtowania otwartości i budowania pozytywnego klimatu szkoły, tworzenia warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jego adresatami są uczniowie, rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkół.
O wszystkich przedsięwzięciach realizowanych w powiatowych szkołach będziemy Państwa informować na łamach „Przeglądu Świdnickiego” oraz na portalu www.lsw24.pl. Zachęcam do śledzenia stron poświęconych edukacji w Powiecie Świdnickim.
Waldemar Białowąs

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button