AKTUALNOŚCIEDUKACJA

W PCEZ ZAPLANUJESZ SWOJĄ KARIERĘ

Od 19 października rozpocznie się Ogólnopolski Tydzień Kariery organizowany przez doradcę zawodowego Szkolnego Ośrodka Kariery w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku. Tegoroczna edycja OTK 2015 pod patronatem Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się pod hasłem „Poznaj swojego doradcę kariery!”. W dniach 19-25 października każdy zainteresowany może skorzystać z konsultacji z doradcą zawodowym PCEZ. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących odbiorców działań zorganizowanych w ramach OTK. Przeciwnie – podkreśla Lucyna Janowska – organizatorka wydarzenia – ideą przewodnią koncepcji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery jest pomoc każdemu, w każdym momencie jego życia, zgodnie z założeniami całożyciowego poradnictwa kariery i zasadą uczenia się przez całe życie. Stąd naszym marzeniem jest, aby usługi orientacji zawodowej i poradnictwa – między innymi dzięki OTK – wkroczyły, jako trwały element do przedszkoli, szkół, instytucji rynku pracy oraz np. do uniwersytetów trzeciego wieku. Uczniowie gimnazjów, szkół zawodowych, liceów mają dzięki aktywnemu udziałowi w Tygodniu Kariery, szansę głębszej przygody z zawodem, kontaktu z pracodawcą, wycieczki do szkoły wyższego szczebla, czy uczelni.
W ramach tegorocznej edycji programu uczniowie klas III gimnazjum lub grupy zainteresowanych uczniów mogą, na przykład w ramach lekcji wychowawczych, skorzystać z zajęć pn. „Poznaję mój przyszły zawód” – wycieczka do lokalnego pracodawcy branży mechanicznej SMF Poland, „Planowanie kariery zawodowej” – warsztaty z poradnictwa zawodowego połączone z wykonaniem testów diagnostycznych np. testy skłonności zawodowych, test Moje zainteresowania, test Moje umiejętności, czy z zajęć pn. „Mój zawód, moja przyszłość” – prezentacja filmów zawodoznawczych z oferty edukacyjnej PCEZ.
Zapraszamy do skorzystania z oferty SzOK przy PCEZ tych, którzy dopiero planują swoją zawodową karierę oraz tych, którzy potrzebują inspiracji, żeby ją właściwie poprowadzić.
 
(PCEZ w Świdniku)

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button