AKTUALNOŚCI

DOFINANSOWANIE Z KFS- RUSZA NABÓR WNIOSKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
ZASADY NABORU WNIOSKÓW
Czas trwania naboru: Wnioski będą przyjmowane od dnia 24.02.2016 r.
w sposób ciągły do wyczerpania limitu środków finansowych.
Wnioski złożone przed ww. terminem nie będą rozpatrywane.
Termin rozpatrzenia wniosków: 30 dni od dnia złożenia wniosku
Wysokość kwoty do rozdysponowania
w ramach ogłoszonego naboru:
390 000,00 zł.
Miejsce składania wniosków: Sekretariat Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku
w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 2).
W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku.
Tryb rozpatrywania wniosków: Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich  wpływu

 
Dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS
PUP Świdnik

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button