AKTUALNOŚCIEDUKACJA

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W "NORWIDZIE"

W obliczu ciągłych zmian w systemie edukacji i wzrostu zapotrzebowania rynku pracy na wysoko wykwalifikowanych pracowników, Zespół Szkół Nr 1 w Świdniku wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Dyrektor szkoły Krzysztof Gałan dba o to, aby szkoła dostosowywała ofertę kształcenia do rynku pracy proponując atrakcyjne kierunki zarówno dla młodzieży, jak i osób dorosłych. Od 1 września 2016 r. planowane jest poszerzenie oferty edukacyjnej o nowe kierunki z branży turystycznej, gastronomicznej a nawet medycznej, gwarantujące pewność zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą. „Norwid” oferuje następujące kierunki kształcenia:

Szkoły dla młodzieży (stacjonarne):

Zasadnicza szkoła zawodowa- Kucharz, Piekarz, Cukiernik, Wędliniarz* Nowość! (3 lata)

Technikum: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych,

technik logistyk (4 lata)

Liceum ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi (3 lata)

Szkoły dla dorosłych (zaoczne):

Policealna Szkoła dla Dorosłych: Technik turystyki wiejskiej* Nowość! ( w tym uprawnienia rolnicze)- 2 lata

Policealna Szkoła dla Dorosłych: Opiekun osób starszych- 2 lata,

Policealna Szkoła dla Dorosłych: Opiekun medyczny* Nowość!– 1 rok

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (dla dorosłych):

Branża medyczna: Opiekun medyczny* Nowość!– 1 rok

Branża turystyczna: Technik hotelarstwa* Nowość!– 2 lata, Technik turystyki wiejskiej (z uprawnieniami rolniczymi)* Nowość!– 2 lata, Technik obsługi turystycznej* Nowość!– 2 lata,

Branża gastronomiczna: Cukiernik– 1,5 roku, Kucharz* Nowość!– 2 lata, Kelner* Nowość!– 2 lata, Piekarz* Nowość!– 1,5 roku, Wędliniarz* Nowość!– 1,5 roku

Aby zapisać się na kwalifikacyjny kurs zawodowy warunkiem jest ukończone 18 lat, nie jest wymagane wykształcenie średnie. Osoby, które nie będą posiadały wykształcenia średniego po zdaniu egzaminu z kwalifikacji otrzymują świadectwo ukończenia kursu i świadectwo zdanej kwalifikacji, uprawniające do wykonywania zawodu w ramach kwalifikacji. Aby otrzymać dyplom technika należy mieć wykształcenie średnie i zdać egzaminy z wszystkich przewidzianych dla danego zawodu kwalifikacji (szczegóły na stronie szkoły w zakładce: Kwalifikacyjne kursy zawodowe).

Aby umożliwić wysoki poziom nauczania uczniów i słuchaczy szkoła zawarła umowy patronackie z uczelniami wyższymi w Lublinie: AM, UP, WSEiI, UMCS oraz z AWF w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej. W ramach współpracy zapewniona będzie m.in. opieka dydaktyczna uczelni nad poszczególnymi kierunkami kształcenia, prowadzenie zajęć przez pracowników naukowych, warsztaty odbywane na uczelni oraz obustronna promocja. Zespół Szkół Nr 1 w Świdniku zdając sobie sprawę z niewspółmiernych korzyści płynących ze ścisłej współpracy z pracodawcami i instytucjami branżowymi, szczególną wagę przykłada do kształcenia praktycznego uczniów i słuchaczy. W tym celu szkoła podpisała umowy patronatów zawodowych z m.in.: Klastrem Gastronomicznym, Stowarzyszeniem Aktywizacji Polesia Lubelskiego Kraina Rumianku, Fundacją Puławskie Centrum Przedsiębiorczości. Nauczyciel przedmiotów zawodowych i koordynator kształcenia praktycznego Agnieszka Dziedzic stara się organizować praktyki zawodowe dla uczniów na jak najwyższym poziomie poszerzając bazę pracodawców– partnerów, z którymi zawierane są umowy o współpracy. Uczniowie klas technikum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz słuchacze szkoły policealnej i kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywają praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne różnorodnych przedsiębiorstwach. Z branży hotelarsko – gastronomicznej m.in. w lubelskich hotelach: Alter, Grand Lublinianka, Victoria, w warszawskim Hotelu Marriott, w Restauracji Pałacowej w Wierzchowiskach, w świdnickich hotelach: Notabene i Kaprys, w Hotelu Dwór Choiny w Kazimierzówce, w Dworze Anna w Jakubowicach Konińskich. Odbywają też praktyki zagraniczne w Lipsku (Niemcy). Z branży logistycznej: w Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku, w firmach: Raben Polska sp. z o.o., Tradis Sp. z.o.o., RK Niedziałek, PHU Wiprom, Poczta Polska S.A., Makro Cash and Carry, Leroy Merlin, OBI. Z branży medycznej: w Miejskim Centrum Usług Socjalnych w Świdniku, w szpitalu w Świdniku, w Domu Opieki Społecznej w Kazimierzówce. Odbywają też praktyki zagraniczne dla opiekunów medycznych i opiekunów osób starszych w Niemczech.

Dbając o wszechstronny rozwój uczniów oraz dobre relacje ze środowiskiem lokalnym szkoła prowadzi wiele akcji promocyjnych takich jak: program telewizyjny Gotuj z VIP-em i Norwidem, Art Norwid, Koncert Norwid Got Talent, Międzypokoleniowe Kolędowanie, Dzień Otwartych Drzwi, Kiermasz Wyrobów Świątecznych czy Akcja Tłusty Czwartek. ZS Nr 1 będzie również organizatorem Wojewódzkich Targów Turystyczno–Gastronomicznych, które odbędą się 18 maja 2016 r. w Świdniku. Aby przybliżyć społeczności szkolnej i lokalnej podejmowane działania rzecznik prasowy szkoły Renata Gierszon współpracuje z mediami lokalnymi i regionalnymi.

Zapraszamy do Norwida wszystkich tych, którzy chcą zdobyć poszukiwany na rynku pracy atrakcyjny zawód i nie martwić się w przyszłości o zatrudnienie.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button