AKTUALNOŚCIKULTURA I ROZRYWKASPORT

Fundusz sołecki w Trawnikach – to najlepsza inicjatywa

Nie tylko w gminie Mełgiew, ale również w gminie Trawniki funkcjonuje fundusz sołecki, który został uruchomiony w 2014 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem mieszańców. Łącznie w 2018 roku Gmina Trawniki przeznaczyła na fundusz sołecki w 11 miejscowościach gminy kwotę 296.225 zł.
Fundusze sołeckie to pieniądze wydzielane na potrzeby sołectw w budżetach gmin. To od rady gminy zależy czy w danej gminie taki fundusz istnieje. Wysokość funduszy sołeckich zależy od kilku czynników, m.in. liczby mieszkańców.
Przy realizacji wielu zadań mieszkańcy sołectw aktywnie włączali się w prace montażowe, remontowe oraz porządkowe. – Dziękuję wszystkim mieszkańcom sołectw, którzy włączyli się w realizację zadań w ramach funduszu, szczególnie zaś mieszkańcom Biskupic, Oleśnik, Pełczyna i Siostrzytowa. Dotyczyło to prac przy realizacji placów zabaw, siłowni plenerowych, remontów remiz i świetlic, budowie piłkochwytów na boiskach LKS-ów. Fundusze sołeckie to najlepsze inicjatywy jednoczące mieszkańców – informuje Daniel Baj Zastępca Wójta Gminy Trawniki.
Jednym z pięknych przykładów efektywnej i wspólnej realizacji działania z funduszu w gminie jest realizacja tzw. parku wiejskiego i budowa siłowni plenerowej w Oleśnikach. Mieszkańcy już w 2016 roku postanowili, że potrzebują takiego miejsca, lecz występowały problemy z placem w centrum miejscowości. Na ten cel gmina zakupiła w 2016 i 2017 ze środków FS stosowne działki. W 2018 roku powstał projekt parku oraz montaż urządzeń. Mieszkańcy aktywnie włączyli się w przygotowanie parku, zwłaszcza Druhowie z OSP Oleśniki i zawodnicy z LKS Oleśnia. Wykonano prace ziemne, alejkę, wyrównania i nasadzenia roślinności. Nad wszystkim czuwała Sołtys Oleśnik Pani Jolanta Mazurek. Bardzo duży wkład pracy w przygotowanie parku włożył również mąż Pani sołtys Piotr Mazurek – na co dzień również aktywny strażak OSP Oleśniki. Łączny koszt realizacji parku wiejskiego w Oleśnikach wraz z zakupem działek wyniósł 42.100 zł
 

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button