AKTUALNOŚCI

Apel do mieszkańców gminy Trawniki

W związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wójt gminy Daniel Baj informuje mieszkańców jak w takiej sytuacji funkcjonują instytucje i ośrodki oraz apeluje o zachowania zgodne z zaleceniami służb sanitarnych.

„Szanowni Państwo, pomimo ograniczeń dostępności i zmniejszenia liczby pracowników, codziennie wykonujemy w urzędzie szereg spraw i przypisanych do stanowisk obowiązków, w tym oczywiście spraw związanych z zagrożeniem które niesie koronawirus. Na co dzień jestem w kontakcie z instytucjami i służbami, ze Starostą, który kieruje Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego, z Inspekcją Sanitarną, Policją. Stale jestem w kontakcie z kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach oraz dyrektorami szkół z terenu gminy. Pracownicy OPS czuwają nad zapewnieniem terminowej wypłaty świadczeń oraz weryfikują przy udziale Sołtysów, potrzebę pomocy dla starszych osób, którym nie ma kto pomóc z rodziny lub sąsiedztwa w zakupie i dostarczeniu podstawowych artykułów żywności i higieny. Dyrektorzy wraz z nauczycielami obecnie opracowują i już przekazują poprzez strony szkół oraz emaile treści nauczania dla uczniów. Najdalej do końca tego tygodnia zostaną wypracowane zasady pracy z uczniami, bo przerwa w stacjonarnym działaniu szkół będzie dłuższa. Pracownicy, lekarze i pielęgniarki obu Ośrodków Zdrowia pracują z dużym poświęceniem, udzielane są teleporady, wystawiane e-recepty, w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia udzielane są porady stacjonarnie.

Dziękuję wszystkim, którzy stosują się do ograniczeń i zaleceń przekazywanych przez media. Dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, aby życie gminy przebiegało możliwie normalnie, w tym pracownikom usług i handlu. Oczywiście proszę się stosować do zasad dostępu określonych przez te miejsca usług lub handlu, między innymi stosowne odległości, limitowanie osób, odkażanie rąk itp.

W tym miejscu specjalny apel dotyczący listonoszy – oni muszą codziennie wychodzić w teren i dostarczać przesyłki oraz emerytury. Zachowujmy się poważnie, listonosz ma prawo pozostawić na odległość przesyłkę, nie narzekajmy na to. KTO JESZCZE NIE MA, PROSZĘ POSTARAĆ SIĘ O ZAŁOŻENIE SKRZYNKI POCZTOWEJ – to jest obowiązek, który do tej pory nie był egzekwowany, ale w tej sytuacji jest taka konieczność. Za chwilę może nie być komu dostarczać przesyłek – to są pracownicy, podobnie jak sprzedawcy na pierwszej linii zagrożenia.

Apeluję do osób, którzy wrócili lub będą za chwilę wracać zza granicy do stosowania się do decyzji SANEPIDU o zastosowaniu kwarantanny przez 14 dni i unikaniu kontaktów z innymi ludźmi, w tym z rodziną. Przypominamy, że nie dostosowanie się do takiej decyzji grozi wysokimi karami, Policja może wręczać też mandaty do 5000 zł. W przypadku gdy osoby, które powróciły zza granicy nie będą się stosować do decyzji SANEPIDU (każdy kto wrócił po 15 marca ma wydaną taką decyzję), ważna będzie rola społeczna najpierw z uświadamianiem zagrożenia, lecz niestety jak nie poskutkuje to łącznie z zawiadamianiem Policji o takich sytuacjach.

reklama reklama

Krótko mówiąc, w poważnych sytuacjach proszę o powiadamianie Policji o nieprzestrzeganiu kwarantanny dla dobra całej naszej Społeczności.

Jeżeli w Waszym otoczeniu są osoby samotne, chore, niepełnosprawne, którym nie ma kto zrobić zakupów podstawowych środków żywności, kontaktujcie się z naszym OPS 81 5856047 w celu weryfikacji potrzeb takiej osoby i organizacji takich zakupów. OPS weryfikuje także potrzeby osób, które są objęte decyzją o kwarantannie i gdy nie ma możliwości pomocy rodzinnej lub sąsiedzkiej uruchomi niezbędne procedury. Jednak w pierwszym rzędzie osobom starszym lub w kwarantannie pomaga rodzina lub sąsiedzi, którzy mogą w sposób bezpieczny podstawiać zakupy bez kontaktu z osobami. W przypadku gdy byłaby ogłoszona kwarantanna zbiorowa (na obecną chwilę na terenie gminy nie ma takiej zbiorowej kwarantanny) zgodnie z instrukcjami ministerialnymi do akcji dostarczania żywności mają wkroczyć służby zewnętrzne, w tym OSP w systemie KSRG, WOT czy Policja.

Proszę Rodziców, byście pilnowali dzieci w ograniczaniu kontaktów, w tym niestety z dziadkami (dzieci mogą zakażać bezobjawowo), abyście zapewniali jednak także ruch na świeżym powietrzu, koło domów lub poprzez wyjścia w pola lub do lasu. Jednocześnie pilnujcie Państwo, aby dzieci odrabiały zadania i czytały treści przekazywane przez szkoły, bo przerwa w zwykłej pracy szkół może potrwać znacznie dłużej.

Proszę także o uczulenie, zwłaszcza osób starszych, na telefony od obcych osób podszywających się pod krewnych lub dzwoniących w celu zaproponowania szczepionki, środków odkażających itp. To są wyłudzenia. Należy także uczulać na obce osoby chcące wejść do domu – pojawiają się informacje o próbach kradzieży pod pozorem odkażania domów.”

źródło: www.trawniki-online.pl

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button