AKTUALNOŚCI

Stan wyjątkowy w 68 miejscowościach w naszym województwie

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie prezydenta RP w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego.

„W związku ze szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, związanym z obecną sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi, zarządzam wprowadzenie stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego na okres 30 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia” – głosi dokument.

Obszar, którego dotyczy rozporządzenie, obejmuje pas 183 miejscowości; 115 z nich leży w województwie podlaskim, zaś 68 w woj. lubelskim. Zgodnie z rozporządzeniem prezydenta w czasie obowiązywania stanu wyjątkowego wprowadza się następujące rodzaje ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela:

– zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, zgromadzeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631);

– zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, imprez masowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących

reklama reklama

imprezami masowymi;

– obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18 lat, przebywające w miejscach publicznych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymacji szkolnej;

– zakaz przebywania w ustalonym czasie w oznaczonych miejscach, obiektach i obszarach położonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym;

– zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów, położonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym;

– ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia na obszarze objętym stanem wyjątkowym;

– ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

W rozporządzeniu wskazano, że w zakresie obowiązku służby w jednostkach zmilitaryzowanych oraz w zakresie świadczeń na rzecz obrony nie stosuje się przepisów obowiązujących w czasie wojny, zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372).

Rozporządzenie prezydenta RP w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego prezydent przedstawia Sejmowi w ciągu 48 godzin od jego podpisania. Stan wyjątkowy obowiązuje od dnia ogłoszenia rozporządzenia. Sejm może w uchwale uchylić rozporządzenie i obowiązywanie stanu wyjątkowego.

Wykaz miejscowości w województwie lubelskim:

1 SOBIBÓR

2 ORCHÓWEK

3 WŁODAWA I

4 WŁODAWA II

5 SUSZNO

6 SZUMINKA

7 RÓŻANKA

8 STAWKI

9 PAWLUKI

10 DOŁHOBRODY

11 HANNA

12 KUZAWKA

13 JANÓWKA

14 KUZAWKA KOLONIA

15 SŁAWATYCZE

16 MOŚCICE DOLNE

17 LISZNA

18 NOWOSIÓŁKI

19 TEREBISKI

20 JABŁECZNA

21 PAROŚLA PNISKI

22 SZOSTAKI

23 ZABŁOCIE

24 ZABŁOCIE KOLONIA

25 ZALEWSZE

26 KODEŃ III

27 KODEŃ II

28 KODEŃ I

29 ELŻBIECIN

30 ZAHACIE

31 OKCZYN

32 KOSTOMŁOTY

33 MURAWIEC – ŻUKI

34 KOŁPIN OGRODNIKI

35 DOBRATYCZE KOLONIA

36 LEBIEDZIEW

37 MICHALKÓW

38 POLATYCZE

39 BŁOTKÓW

40 TERESPOL

41 ŁOBACZEW MAŁY

42 LECHUTY MAŁE

43 SAMOWICZE

44 KUKURYKI

45 KUZAWKA

46 NEPLE

47 STARZYNKA

48 MOKRANY STARE

49 MOKRANY NOWE

50 KRZYCZEW

51 BOHUKAŁY

52 ŁĘGI

53 PRATULIN

54 ZACZOPKI

55 DERŁO

56 WOROBLIN

57 OSTRÓW

58 JANOW PODLASKI WYGODA

59 WERCHLIŚ

60 JANÓW PODLASKI WIEŚ

61 STARY PAWŁÓW

62 STARE BUCZYCE

63 BUBEL GRANNA

64 BUBEL ŁUKOWISKA

65 STARY BUBEL

66 KONSTANTYNÓW WIEŚ

67 ANTOLIN

68 GNOJNO Konstantynów bialski

źródło: PAP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button