ŻYCIE I STYL

Ocena wiarygodności telewizyjnych programów informacyjnych i publicystycznych

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) przeprowadził badanie dotyczące wiarygodności telewizyjnych programów informacyjnych i publicystycznych. Za najbardziej wiarygodne uznawane są programy informacyjne i publicystyczne telewizji Polsat i Polsat News.

W ocenie blisko dwóch piątych badanych (38%) programy informacyjne i publicystyczne Polsat i Polsat News zasługują na zaufanie. Przeciwnego zdania jest 17% ankietowanych. Pozytywne oceny przeważają także w odniesieniu do programów informacyjnych i publicystycznych TVN i TVN24. Jako godne zaufania odbiera je ogółem 36% badanych. Ich wiarygodność kwestionuje natomiast 27% respondentów.

Zdecydowanie najgorzej oceniana jest wiarygodność programów informacyjnych i publicystycznych telewizji publicznej. Ich oceny z biegiem czasu sukcesywnie się pogarszają. W tegorocznym badaniu zaufanie do programów informacyjnych i publicystycznych telewizji publicznej zadeklarował co czwarty ankietowany (25%, spadek o 6 punktów w stosunku do roku 2019). Odsetek odbierających je jako mało wiarygodne lub w ogóle niewiarygodne wzrósł z 38% do 49%.

źródło: CBOS

Reklama
reklama reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button