EDUKACJA

W elitarnej grupie stypendystów z całego województwa

Jeden z uczniów I LO im. W. Broniewskiego w Świdniku został stypendystą Marszałka Województwa Lubelskiego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020”.

Jakub Wójcik jest uczniem klasy pierwszej matematycznej. Znalazł się w elitarnej grupie stypendystów z całego województwa. Musiał spełnić rygorystyczne wymagania, m.in. mieć średnią z ocen na świadectwie co najmniej 5,00, oceny celujące z przedmiotów matematycznych i przyrodniczych, stuprocentowe wyniki na testach kompetencji i tytuły laureatów konkursów oraz olimpiad przedmiotowych.

10 grudnia w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się uroczystości wręczenia stypendiów.

Program zakłada przyznanie w roku szkolnym 2019/2020 – 500 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przewiduje udzielenie stypendiów w następujących proporcjach: 200 stypendiów dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, 300 – dla uczniów liceów ogólnokształcących.

Stypendium przyznane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. Łączna kwota wsparcia stypendialnego wyniesie 4 000 zł, tj. 400 zł miesięcznie.

fot. I LO im. W. Broniewskiego

Reklama
reklama reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Close