EDUKACJA

Bon na laptopa – ważne daty

Do kiedy można wnioskować o bon na laptopa? Za Ministerstwem Cyfryzacji podajemy konkretne daty, w których należy się zmieścić, by zrealizować prawo do uzyskania 2,5 tys. zł wsparcia na zakup sprzętu.

W październiku 2023 r. ruszył program „Laptop dla nauczyciela”, w ramach którego nauczyciele otrzymują bony o wartości 2,5 tys. zł na zakup laptopów. Bon otrzymują nauczyciele publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, którzy prowadzą zajęcia w klasach IV-VIII.

By uzyskać bon, nauczyciel musi złożyć odpowiedni wniosek do dyrektora szkoły. Co istotne, musi go złożyć w odpowiednich terminach. By uniknąć wątpliwości, czy wskazane w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji 30 dni obejmuje tylko dni robocze, czy też kalendarzowe Ministerstwo Cyfryzacji wskazuje dokładne daty, do których uprawnione grupy nauczycieli, a następnie organy prowadzące szkoły mogą składać swoje wnioski.

Resort przypomniał, że „od dnia w którym nauczyciel zostaje uprawniony do wnioskowania o wsparcie (tj. 10 lub 11, 12, 13 października 2023 r. – zależnie od przynależności do danej grupy nauczycieli wskazanej w rozporządzeniu) ma 30 dni na złożenie wniosku”.

10 października – do 9 listopada 2023 r. – przypada termin na składanie wniosków nauczycieli z grupy określonej w par. 2 ust. 1. pkt 1 rozporządzenia, za pośrednictwem dyrektora szkoły do OPS
11 października – do 10 listopada 2023 r. – termin na składanie wniosków nauczycieli z grupy określonej w par. 2 ust. 1. pkt 2 rozporządzenia, za pośrednictwem dyrektora szkoły do OPS
12 października – do 11 listopada 2023 r. – termin na składanie wniosków nauczycieli z grupy określonej w par. 2 ust. 1. pkt 3 rozporządzenia, za pośrednictwem dyrektora szkoły do OPS
13 października – do 12 listopada 2023 r. – termin na składanie wniosków nauczycieli z grupy określonej w par. 2 ust. 1. pkt 4 rozporządzenia, za pośrednictwem dyrektora szkoły do OPS

Następnie organ prowadzący szkołę (OPS) ma 30 dni – od dnia otrzymania wniosków nauczycieli – na złożenie wniosku zbiorczego w systemie informatycznym.

OPS ma możliwość dopisywania danych nauczycieli w systemie teleinformatycznym do złożonego przez siebie wniosku maksymalnie do:

9 grudnia 2023 r. dla nauczycieli z grupy określonej w par. 2 ust. 1. pkt 1 rozporządzenia
10 grudnia 2023 r. dla nauczycieli z grupy określonej w par. 2 ust. 1. pkt 2 rozporządzenia
11 grudnia 2023 r. dla nauczycieli z grupy określonej w par. 2 ust. 1. pkt 3 rozporządzenia
12 grudnia 2023 r. dla nauczycieli z grupy określonej w par. 2 ust. 1. pkt 4 rozporządzenia.

„Każdy OPS, poprzez swoje indywidualne konto logowania w systemie teleinformatycznym, składa jeden wniosek dla wszystkich uprawnionych nauczycieli, podzielony na osobne dokumenty zawierające dane nauczycieli dla każdej szkoły. Jest to funkcjonalność systemu IT wynikająca ze struktury danych przekazywanych przez MEIN” – przypomina Ministerstwo Cyfryzacji.

Nauczyciel może zrealizować przyznany bon do 31 grudnia 2025 r.

źródło: PAP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button