EDUKACJA

Tak ma wyglądać umowa przekazania laptopów czwartoklasistom

Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło wzory umów, które gmina musi zawrzeć przy przekazaniu na własność lub użyczeniu laptopów rodzicom czwartoklasistów. Według przedstawionego projektu, przez maksymalnie pięć lat będzie obowiązek okazywania sprzętu w szkole.

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekty rozporządzeń w sprawie określenia wzoru umowy przekazania na własność oraz użyczenia komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem. Jak wskazano w uzasadnieniu, resort zdecydował o wydaniu rozporządzenia w tej sprawie w celu wypracowania jednego standardu umów i doprecyzowania procedury przekazania sprzętu przez gminy.

„Wydanie projektowanego aktu jest niezbędne, aby uczniowie klasy objętej wsparciem mogli jak najszybciej wejść w posiadanie komputera przenośnego typu laptop, a określenie wzoru umowy użyczenia laptopa jest jego ważnym elementem. Biorąc pod uwagę liczbę laptopów i fakt, że sprzęt musi być sprawnie rozprowadzony na terenie całego kraju niezbędne jest jak najszybsze ustanowienie wzoru umowy” – wyjaśniono w uzasadnieniu.

Jak wskazano w rozporządzeniu, umowę użyczenia będzie można zawrzeć maksymalnie na pięć lat. Po tym terminie rodzice ucznia będą musieli zwrócić sprzęt organowi prowadzącemu szkołę.

W przypadku umowy o przekazaniu laptopów na własność, rodzice przez pięć lat nie będą mogli sprzedać sprzętu wynająć go, ani przekazać do użytkowania osobom trzecim. Później będą mogli dysponować laptopami w dowolny sposób.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, przez czas obowiązywania umowy użyczenia oraz po przekazaniu sprzętu na własność rodzice będą zobowiązani przez pięć lat do nieusuwania wzorów graficznych, oznaczeń, symboli, naklejek licencyjnych znajdujących się na przekazanych laptopach. Będą też musieli okazywać sprzęt w siedzibie szkoły, do której uczęszcza uczeń, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Obowiązkowe będzie też uczestnictwo w monitoringu i ewaluacji, w szczególności w wypełnianiu ankiet.

Laptopy będą przekazane rodzicom przez organy prowadzące szkołę na mocy ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Szczegóły

źródło: Serwis PAP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button