EDUKACJA

Oferta edukacyjna świdnickiego „Bronka”

I LO im. W. Broniewskiego w Świdniku proponuje naukę w murach nowoczesnej szkoły z tradycjami, dając kandydatom wiele możliwości. Warto dodać, że szkoła dysponuje świetnym zapleczem sportowym, a uczniowie i absolwenci chwalą przyjazną atmosferę i różnorodność zajęć pozalekcyjnych.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022:

Cyberbezpieczeństwo i Nowoczesne Technologie Informatyczne – w ramach Programu „CYBER.MIL z klasą” – To nowość, jedyny taki profil w województwie. Klasa pod nadzorem merytorycznym Ministerstwa Obrony Narodowej, Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Wojskowej Akademii Technicznej, Katedry Cyberbezpieczeństwa Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie.

Ponadto szkoła w ramach tego profilu proponuje m.in. wizyty studyjne w jednostkach MON, wyjazdy do Regionalnego Centrum Informatyki w Krakowie czy lekcje i wyjazdy do Wojskowej Akademii Technicznej.

Matematyczna – pod patronatem Politechniki Lubelskiej. Szkoła oferuje uczniom m.in. udział w zajęciach na Politechnice Lubelskiej oraz na UMCS, lekcje w Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku i w Centrum Kopernika oraz zajęcia w kołach matematycznych, fizycznych, geograficznych lub informatycznych.

Humanistyczna – pod patronatem Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS, Instytutu Historii UMCS oraz Wydziału Politologii UMCS. Szkoła proponuje ponadto uczniom profesjonalne warsztaty dziennikarskie w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych i radiowych, warsztaty teatralne we współpracy z Teatrem im. J. Osterwy w Lublinie, zajęcia na patronackich Wydziałach Politologii i Dziennikarstwa UMCS, Filozofii i Socjologii UMCS oraz w Instytucie Historii UMCS oraz wiele innych możliwości.

Językowo- menadżerska – pod patronatem Zakładu Lingwistyki Stosowanej UMCS. Klasa daje m.in. możliwość uczestnictwa w zajęciach w British Council, na patronackich wydziałach Filologii Słowiańskiej UMCS, w Instytucie Filologii Germańskiej KUL czy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UMCS.

Biologiczna – pod patronatem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dla uczniów zapewniono możliwość m.in. zajęć z udziałem pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego, w tym pracownikami Zakładu Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną UM w Lublinie czy uczestnictwa w ekologicznych i prozdrowotnych działaniach naukowych.

Szczegóły dotyczące rekrutacji

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button