AKTUALNOŚCI

Świdnik: Zaskakujące wyniki głosowania w Spółdzielni Mieszkaniowej

W miniony wtorek 22 czerwca, członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku po raz kolejny udali się na głosowanie zwołane przez Zarząd. Nie tak dawno, bo 26 maja, oddali już swój głos w sprawie 6 uchwał (pisaliśmy na ten temat tutaj). Żadna z nich nie została wtedy przyjęta (link). Tym razem nie Zarząd a Rada Nadzorcza SM, powołując się na głosy mieszkańców, zwołała więc kolejne głosowanie, w którym rozpatrywano po raz kolejny te same uchwały. I tym razem spółdzielcy opowiedzieli się przeciwko nim.

Mimo wszechobecnego upału, we wtorek 22 czerwca, członkowie SM bardzo licznie zjawili się podczas zarządzonego, po raz kolejny, głosowania w świdnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Łącznie oddano 993 głosy- 761 przez członków SM, 232 poprzez pełnomocnictwa. Tak wyglądają wyniki z protokołu sporządzonego przez komisję biorącą udział w liczeniu głosów:

 1. Uchwała nr 1/2021 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku poddana pod głosowanie w dniu 22.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 r.
 • Za przyjęciem uchwały głosowało 479 członków Spółdzielni
 • Przeciwko uchwale głosowało 474 członków Spółdzielni
 • Od głosu wstrzymało się 20 członków Spółdzielni
 1. Uchwała nr 2/2021 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku poddana pod głosowanie w dniu 22.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania jednostki (Zarządu) z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku za 2020 r.
 • Za przyjęciem uchwały głosowało 483 członków Spółdzielni
 • Przeciwko uchwale głosowało 490 członków Spółdzielni
 • Od głosu wstrzymało się 15 członków Spółdzielni
 1. Uchwała nr 3/2021 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku poddana pod głosowanie w dniu 22.06.2021r. w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
 • Za przyjęciem uchwały głosowało 487 członków Spółdzielni
 • Przeciwko uchwale głosowało 476 członków Spółdzielni
 • Od głosu wstrzymało się 22 członków Spółdzielni
 1. Uchwala nr 4/2021 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku poddana pod głosowanie w dniu 22.06.2021 r. w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań.
 • Za przyjęciem uchwały głosowało 482 członków Spółdzielni
 • Przeciwko uchwale głosowało 483 członków Spółdzielni
 • Od głosu wstrzymało się 21 członków Spółdzielni
 1. Uchwała nr 5/2021 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku poddana pod głosowanie w dniu 22.06.2021 r. w sprawie wystąpienia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku z Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie i upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku do podejmowania działań w tym zakresie.
 • Za przyjęciem uchwały głosowało 458 członków Spółdzielni
 • Przeciwko uchwale głosowało 516 członków Spółdzielni
 • Od głosu wstrzymało się 15 członków Spółdzielni
 1. Uchwała nr 6/2021 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku poddana pod głosowanie w dniu 26.05.2021 r. w sprawie kierunków rozwoju Spółdzielni za lata 2022—2026.
 • Za przyjęciem uchwały głosowało 488 członków Spółdzielni
 • Przeciwko uchwale głosowało 466 członków Spółdzielni
 • Od głosu wstrzymało się 33 członków Spółdzielni

Co wynika z głosowania?

Patrząc na wyniki można zauważyć, że w przypadku 3 uchwał przeważa liczba głosów przeciw, natomiast w przypadku kolejnych 3 przeważają głosy za. Jednak mimo tego, żądna z uchwał nie została przyjęta. Wynika to z wyroku Sądu Najwyższego ( Sygn. akt IV CSK 297/17), który w jasny sposób określił m.in sposób liczenia głosów podczas głosowań w SM:

Ostatecznie należy zatem uznać, że „członkami uczestniczącymi w walnym zgromadzeniu” w rozumieniu art. 83 ust. 9 u.s.m. są wszyscy członkowie obecni na tym zgromadzeniu, którzy wzięli udział w głosowaniu nad uchwałą, niezależnie od tego czy głosowali „za”, „przeciw” czy „wstrzymali się od głosu”. Jest to w istocie równoznaczne ze stwierdzeniem, że dla przyjęcia uchwały w spółdzielni mieszkaniowej konieczna jest tzw. większość bezwzględna (przewaga głosów „za”, nad głosami „przeciw” i wstrzymującymi się).

-te słowa znalazły się w wyroku, który można znaleźć pod tym linkiem. Biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku każdej z uchwał głosowanych 22 czerwca, liczba głosów przeciw oraz wstrzymujących się jest wyższa od głosów za uchwałami. Oznacza to w, że wszystkie 6 uchwał , kolejny raz, zostało odrzucone przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button