EDUKACJA

W całym województwie jedyna taka klasa będzie tworzona w „Bronku”

To ważna informacja dla tych, którzy myślą o wyborze szkoły średniej. Świdnicki „Bronek” zachęca do rozważenia wyboru klasy o profilu cyberbezpieczeństwo.

Od przyszłego roku szkolnego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej i Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, I Liceum Ogólnokształcące w Świdniku jako jedna z 16 szkół z całej Polski i jedyna w województwie lubelskim rozpocznie pilotażowy program. W pakiecie kandydat ma mieć zapewnione doskonałe warunki nauczania, unikalny program oraz gwarancje rozwoju
zawodowego po ukończeniu szkoły.

Mowa o „Programie CYBER.MIL z klasą”. Polegać on będzie na utworzeniu klas o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. Program zakłada kształcenie uczniów w zakresie informatyki z uwzględnieniem zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa państwa.

Oferta dla najlepszych

Ministerstwo Obrony Narodowej postawiło szkołom bardzo wysokie kryteria. Aby zakwalifikować się do Projektu, I Liceum musiało spełnić szereg kryteriów formalnych, m.in. prowadzić działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa wpisaną w statut szkoły, posiadać klasy realizujące program z matematyki i informatyki lub matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym, a także uzyskać właściwą średnią wyników egzaminu maturalnego z matematyki w ciągu ostatnich trzech lat i zgodę organu prowadzącego na współfinansowanie programu.

Trzy lata specjalistycznej edukacji

„CYBER.MIL z klasą” prowadzony ma być przez 3 pierwsze lata nauki. W każdej klasie będzie ograniczona liczba uczniów – nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15. Program nauczania obejmie takie obszary tematyczne jak: podstawy kryptografii, historia kryptografii, podstawy algorytmiki,
podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji.

Nauka w takiej klasie umożliwi uczniom zdobycie wiedzy i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.

W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych i pakietów obliczeń symbolicznych. Planowane są także zajęcia zdalne w formie e-lerningu, wizyty studyjne w jednostkach MON, instytutach naukowych
oraz firmach z branży cyberbezpieczeństwa.

Za koordynację i przebieg programu odpowiada Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – doświadczone już w prowadzeniu tego typu projektów edukacyjnych. Nadzór merytoryczny sprawować będzie Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Wojskowa Akademia Techniczna.

Pokaźne wsparcie z budżetu

Ministerstwo Obrony Narodowej udzieli szkołom wsparcia finansowego na realizację zadania. Środki te będą mogły wykorzystać m.in. na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, licencji i oprogramowania, dostarczania usług
internetowych.

Drzwi do kariery

Celem programu jest wykształcenie potencjalnych kandydatów na żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych RP, w tym szczególnie do tworzonych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. To oznacza, że dla większości absolwentów udział w programie będzie wstępem do prestiżowych stanowisk w
jednostkach podległych MON. Z pewnością wśród tegorocznych ósmoklasistów jest dużo takich, którzy interesują się mundurem, a jednocześnie ich pasją jest informatyka.

O zasadach rekrutacji, formalnościach, jakie należy spełnić, aby zostać uczniem CYBER.MIL z klasą, można dowiedzieć się z komunikatów na stronie internetowej I Liceum www.1lo.swidnik.pl. Dyrektor szkoły zaprasza również zainteresowanych na indywidualną rozmowę.

źródło: I Liceum Ogólnokształcące w Świdniku

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button